مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
کیت BVDVکد43830-99شرکتIDEXXدوسری-کیتIBRGBکد41299-99دوسری شرکت IDEXX-کیتIBRGEکد41459-99 دوسری شرکت 1398/11/27 1398/11/29
یخچال معمولی 1398/11/27 1398/12/03
دستگاه ترمو سایکلر گرادیانت 1398/11/27 1398/11/29
استعلام بها جهت : تانک 100 لیتری دو جداره دارای امکان شستشو و استریل جداره استنلس استیل به شرح پیوست 1398/11/27 1398/11/29
استعلام بها جهت : ساخت قالب جهت تولید لوله های یونیورسال یکبارمصرف آزمایشگاهی به انضمام فایل پیوستی 1398/11/27 1398/11/29
اتاقک کارPCR فن دار فیلتردارتعداد3دستگاه - اتاقک کار PCR بدون فن وبدون فیلتر تعدادیک دستگاه 1398/11/27 1398/11/29
ویروس اسهال گاو ، لیبل شده با HRP BVDV (13/GH)HRP 200 mg/ml مشخصات پیوست 1398/11/27 1398/11/30
معرف کنترل آنتی بادی ایمونوهیستوشیمی Rabbit Anti- Human C1q complement FITC مدل F010 ویال 1 ml 1398/11/27 1398/11/30
معرف کنترل آنتی بادی ایمونوهیستوشیمی Rabbit Anti- Human C1q 1398/11/27 1398/11/30
معرف کنترل آنتی بادی ایمونوهیستوشیمی 1398/11/27 1398/11/30
صفحه 1 از 65