کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7837538 استعلام قیمت نیرورسانی،توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی وکاهش تلفات و تامین روشنایی معابر استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7832416 استعلام قیمت پروژه سرمایه ای(نیرورسانی،توسعه واحداث،اصلاح وبهینه سازی وکاهش تلفات وتامین روشنایی معابر) استان زنجان 1403/01/26 1403/01/29
7828835 استعلام قیمت کابل فشارضعیف خودنگهدار25+25+50+50*3 استان زنجان 1403/01/25 1403/01/28
7827738 استعلام قیمت لامپ 70 و 210وات بخار سدیم (دارای تائیدیه توانیر ) استان زنجان 1403/01/25 1403/01/28
7827575 استعلام قیمت چراغ های LED *SMDو20-35-100وات استان زنجان 1403/01/25 1403/01/28
7818345 استعلام قیمت کابل فشارضعیف خودنگهدار25+25+50+50*3 استان زنجان 1403/01/20 1403/01/25
7806272 استعلام قیمت استعلام بهای خدمات سرویس و نگهداری روشنایی معابر روستایی استان زنجان 1403/01/15 1403/01/19
7798591 استعلام قیمت خدمات سرویس و نگهداری روشنایی معابر روستایی (لامپ زنی) استان زنجان 1403/01/09 1403/01/14
7798494 استعلام قیمت استعلام بهای خدمات سرویس و نگهداری روشنایی معابر روستایی (لامپ زنی) استان زنجان 1403/01/09 1403/01/14
7798195 استعلام قیمت استعلام بهای خدمات سرویس و نگهداری روشنایی معابر روستایی (لامپ زنی) - در منطقه امور برق فرهنگ به تعداد 14530 شعله - بمدت یکسال استان زنجان 1403/01/08 1403/01/14
7795260 استعلام قیمت تابلو های بارانی 630آمپر 6عدد . 400آمپر 2عدد استان زنجان 1403/01/07 1403/01/11
7794144 استعلام قیمت تابلو بارانی 630آمپر استان زنجان 1403/01/06 1403/01/11
7786762 استعلام قیمت خدمات سرویس و نگهداری روشنایی معابر روستایی (لامپ زنی) استان زنجان 1402/12/26 1403/01/05
7786744 استعلام قیمت استعلام بهای خدمات سرویس و نگهداری روشنایی معابر روستایی (لامپ زنی) - در منطقه امور برق اشراق به تعداد 4209 شعله- بمدت یکسال استان زنجان 1402/12/26 1403/01/05
7786422 استعلام قیمت خدمات سرویس و نگهداری روشنایی معابر روستایی (لامپ زنی) استان زنجان 1402/12/26 1403/01/05
7786330 استعلام قیمت پروژه های سرمایه ای(نیرورسانی،توسعه واحداث،اصلاح وبهینه سازی وکاهش تلفات وتامین روشنایی معابر)امور برق استان زنجان 1402/12/26 1403/01/05
7780493 استعلام قیمت پروژه های سرمایه ای(نیرورسانی،توسعه واحداث،اصلاح وبهینه سازی وکاهش تلفات وتامین روشنایی معابر)امور برق استان زنجان 1402/12/23 1402/12/27
7779966 استعلام قیمت نیرورسانی،توسعه واحداث،اصلاح وبهینه سازی وکاهش تلفات وتامین روشنایی معابر استان زنجان 1402/12/23 1402/12/27
7779529 استعلام قیمت پروژه های سرمایه ای(نیرورسانی،توسعه واحداث،اصلاح وبهینه سازی وکاهش تلفات وتامین روشنایی معابر)امور برق خرمدره استان زنجان 1402/12/23 1402/12/27
7767506 استعلام قیمت ارائه اینترنت و اینترانت و PTMPT در حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 1402/12/20 1402/12/23
صفحه 1 از 103