مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5753620 استعلام برقگیر24kv 10ka سیلیکونی 1401/07/11 1401/07/17
5753618 استعلام پایه برق جنس چوبی 1401/07/11 1401/07/16
5751534 استعلام کنتور هوشمند تکفاز 1401/07/11 1401/07/17
5750652 استعلام پروژه سرمایه ای امور برق 1401/07/11 1401/07/16
5750627 استعلام تولید، انتقال و توزیع برق 1401/07/11 1401/07/16
5750622 استعلام تولید، انتقال و توزیع برق 1401/07/11 1401/07/16
5750596 استعلام پروژه رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق سال 1401حوزه برق طارم پک شماره 2به مدت 4 ماهه به تعداد 2فقره 1401/07/11 1401/07/16
5732944 استعلام انجام ( پروژه سرمایه ای ) رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق امور برق خرمدره پک شماره 4به مدت 5 ماهه 1401/07/09 1401/07/12
5732931 استعلام انجام ( پروژه سرمایه ای ) رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق امور برق خرمدره پک شماره 6به مدت 5 ماهه 1401/07/09 1401/07/12
5732621 استعلام انجام ( پروژه سرمایه ای ) رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق امور برق ماهنشان پک شماره 8به مدت 5 ماهه 1401/07/09 1401/07/12
5732580 استعلام انجام ( پروژه سرمایه ای ) رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق امور برق ماهنشان پک شماره 7به مدت 5 ماهه 1401/07/09 1401/07/12
5732481 استعلام انجام ( پروژه سرمایه ای ) رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق امور برق ماهنشان پک شماره 6به مدت 5 ماهه 1401/07/09 1401/07/12
5728426 استعلام انجام ( پروژه سرمایه ای ) رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق سال 1401 امور بر ق ایجرود پک 7 به مدت 5 ماهه 1401/07/06 1401/07/10
5727825 استعلام تابلو فشار ضعیف 1600 آمپری 1401/07/06 1401/07/11
5727235 استعلام تیر بتونی چهار گوش 1401/07/06 1401/07/10
5725406 استعلام بهای انجام خدمات اکیپ کمکی حوادث (خدمات رفع خاموشی شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی و زمینی ) هیدج را به مدت یکساله 1401/07/04 1401/07/09
5725323 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5725195 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5725105 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/11
5724956 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
صفحه 1 از 66