مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام البسه انتظامات دانشگاه 1400/05/13
استعلام بکار گیری پشتیبان فضای سبز 1400/04/12 رجوع به آگهی
استعلام بکارگیری پشتیبان حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/04/01 رجوع به آگهی
استعلام جابجایی تاسیسات برقی 1400/03/27 رجوع به آگهی
استعلام خرید مصالح 1400/03/27 رجوع به آگهی
استعلام تعمیر و مرکت تک لبه، جداول و کارهای امور شهر 1400/03/22 رجوع به آگهی
استعلام بکارگیری پشتیبان حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/03/22 رجوع به آگهی
استعلام لکه گیری و مرمت آسفالت سطح منطقه 1400/03/22 رجوع به آگهی
استعلام زیر سازی و آسفالت دستمزدی جدول و کانیوا ذدال گذاری فرعی ها 1400/02/11 رجوع به آگهی
استعلام ترمیم و تثبیت نوارهای حفاری علمک 1400/01/25 1400/01/29
استعلام زیرسازی اسفالت دستمزدی جدول ، کانیوا و دال گذاری فرعی های خیابان 1400/01/24 رجوع به آگهی
استعلام اصلاح و رفوژ وسط بلوار 1400/01/16 رجوع به آگهی
استعلام اصلاح و ترمیم رفوژ وسط بلوار 1399/12/24 رجوع به آگهی
استعلام استعلام پاکسازی دیوارها و جداره های سطح منطقه 1399/12/11 رجوع به آگهی
استعلام بهسازی و اصلاح آبخور درختان و آبیاری قطره ای درختان 1399/11/23 رجوع به آگهی
استعلام برش و ساماندهی تابلوهای صنفی 1399/11/23 رجوع به آگهی
استعلام خرید اقلام گیانی 1399/11/23 رجوع به آگهی
استعلام احداث و بهسازی فضای سبز پارک 50 هکتاری 1399/10/29 رجوع به آگهی
استعلام روشنایی بلوار 1399/10/29 رجوع به آگهی
استعلام بهسازی و اصلاح آبخور درختان و آبیاری قطره ای درختان 1399/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15