کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7828297 استعلام قیمت مانکن آموزشی سی پی آر بزرگسال-چوکینگ نوزاد- سی پی آر پیشرفته استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/28
7811914 استعلام قیمت مطالعات و تهیه طرح مرحله اول و دوم و سایر خدمات مشاوره استان خراسان رضوی 1403/01/18 1403/01/21
7808670 استعلام قیمت خدمات مشاوره ی تهیه ی مطالعات و طرح مرحله اول و دوم مجتمع فرهنگی-تجاری و اقامتی استان خراسان رضوی 1403/01/17 1403/01/20
7805011 استعلام قیمت خرید سیستم رایانه کامل استان خراسان رضوی 1403/01/15 1403/01/19
7794982 استعلام قیمت خرید تجهیزات فایر باکس در انبار و آشیانه بالگرد پایگاه امداد استان خراسان رضوی 1403/01/07 1403/01/09
7780369 استعلام قیمت خرید 12 ردیف لاستیک خودرو امدادی و اداری استان خراسان جنوبی 1402/12/23 1402/12/27
7780032 استعلام قیمت تهیه و اجرای فنداسیون و اسکلت ساختمان پایگاه امداد جاده ای استان خراسان جنوبی 1402/12/23 1402/12/27
7773345 استعلام قیمت تهیه و اجرای فونداسیون به همراه زیرسازی پایگاه امداد و نجات مزار سیدعلی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1402/12/21 1402/12/24
7773309 استعلام قیمت تهیه و نصب بخشی از اسکلت ، سقف تیرچه بلوک و قسمتی از کرسی چینی پایگاه امداد و نجات استان خراسان جنوبی 1402/12/21 1402/12/24
7772992 استعلام قیمت خرید 71 دستگاه فن کوئیل استان خراسان رضوی 1402/12/21 1402/12/24
7772948 استعلام قیمت خرید سیستم رایانه کامل استان خراسان رضوی 1402/12/21 1402/12/24
7733670 استعلام قیمت تهیه مصالح ،ساخت و نصب پنجره upvc ساختمان استان خراسان رضوی 1402/12/10 1402/12/13
7726126 استعلام قیمت تهیه و نصب بخشی از اسکلت ، سقف تیرچه بلوک و قسمتی از کرسی چینی استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7724724 استعلام قیمت تهیه و نصب بخشی از اسکلت ، سقف تیرچه بلوک و قسمتی از کرسی چینی پایگاه امداد و نجات بوذجمهر استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7704228 استعلام قیمت خرید تجهیزات فایر باکس در انبار و آشیانه بالگرد استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7696310 استعلام قیمت تهیه و اجرای فونداسیون به همراه زیرسازی پایگاه امداد و نجات استان خراسان جنوبی 1402/12/02 1402/12/08
7687488 استعلام قیمت خرید تجهیزات فایر باکس در انبار و آشیانه بالگرد استان خراسان رضوی 1402/11/30 1402/12/03
7673052 استعلام قیمت تهیه مصالح ،ساخت و نصب پنجره upvc ساختمان استان خراسان رضوی 1402/11/27 1402/11/30
7646411 استعلام قیمت تهیه و اجرای فونداسیون پایگاه امداد جاده ای استان خراسان جنوبی 1402/11/18 1402/11/24
7630755 استعلام قیمت تهیه و نصب بخشی از اسکلت ، سقف تیرچه بلوک و قسمتی از کرسی چینی پایگاه امداد و نجات استان خراسان جنوبی 1402/11/15 1402/11/18
صفحه 1 از 58