کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8105235 استعلام قیمت درخواست : کیسه زباله بیمارستانی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/26 1403/03/29
8099501 استعلام قیمت کیسه زباله استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/24 1403/03/27
8098329 استعلام قیمت صافی دیالیز استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/24 1403/03/27
8096753 استعلام قیمت کیسه زباله تعداد : 300بسته استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8093453 استعلام قیمت نموکت استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8093417 استعلام قیمت سوند فولی شماره 18 استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8093371 استعلام قیمت چسب ضد حساسیت استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8093366 استعلام قیمت دستکش لاتکس 500بسته استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8092975 استعلام قیمت چسب حصیری استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8092966 استعلام قیمت کیسه ادراری استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8092961 استعلام قیمت ست سرم استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8092949 استعلام قیمت چسب لکو پلاست استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8092946 استعلام قیمت دستکش یکبار مصرف 1000 بسته استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8092945 استعلام قیمت نیدل اسپینال مشکی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 1403/03/26
8083558 استعلام قیمت صافی دیالیز استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/21 1403/03/23
8083543 استعلام قیمت اسید سیتریک استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/21 1403/03/23
8083222 استعلام قیمت کیسه زباله استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/21 1403/03/23
8083154 استعلام قیمت سر سوزن هیدرودایسکشن 45 درجه سوپا استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/21 1403/03/23
8083139 استعلام قیمت مش هرنیا6*11 استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/21 1403/03/23
8083127 استعلام قیمت دبل جی گوهر شفا استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/21 1403/03/23
صفحه 1 از 296