کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7729950 استعلام قیمت ملحفه کشدار یکبار مصرف 220*120تعداد5000عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/09 1402/12/12
7726480 استعلام قیمت پارچه ترسیم (پارچه کاغذی کالک) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7726020 استعلام قیمت گان جراحی یکبارمصرف استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7725817 استعلام قیمت لامپ LED استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7725781 استعلام قیمت خودکار استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7725754 استعلام قیمت شوینده لباس استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7725689 استعلام قیمت کیسه زباله بیمارستانی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7724283 استعلام قیمت نخ بخیه استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7724275 استعلام قیمت دیستومتر چشمی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7723298 استعلام قیمت دستگاه وارمر سرم استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/08 1402/12/10
7709341 استعلام قیمت لباس بیمار استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/07 1402/12/09
7705066 استعلام قیمت اکسیژن مایع 22 تن استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 1402/12/08
7704896 استعلام قیمت تخت اتاق عمل استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 1402/12/08
7704838 استعلام قیمت سیستم هشدار دهنده کاهش فشار اکسیژن استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 1402/12/08
7704028 استعلام قیمت دستگاه کپنو گراف استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 1402/12/08
7696397 استعلام قیمت یخچال دارویی ویترینی کوچک یک1عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/02 1402/12/05
7694943 استعلام قیمت لباس بیمار استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/02 1402/12/05
7692199 استعلام قیمت نمک دستگاه سخت گیر** 5**تن استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/01 1402/12/03
7684855 استعلام قیمت یخچال دارویی ویترینی کوچک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/30 1402/12/02
7683846 استعلام قیمت لباس بیمار استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/30 1402/12/02
صفحه 1 از 281