کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7699277 استعلام قیمت ورود اطلاعات مکانی و توصیفی مشترکین دیماندی و غیر دیماندی ( طبق شرح پیوست) استان کردستان 1402/12/02 1402/12/08
7693179 استعلام قیمت کانکتور ارتباط کابل خودنگهدار به کابل خودنگهدار استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7693025 استعلام قیمت ست کامل احداث سیستم ارتینگ عمق یکپارچه استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7693022 استعلام قیمت قطع کننده (کلید جدا ساز هوایی) - تکی استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7693016 استعلام قیمت برقگیر پلیمری - تکی استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7693015 استعلام قیمت لوله پلی اتیلن استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7693010 استعلام قیمت کلمپ انتهایی کابل خود نگهدار 6رشته فشار ضعیف استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7693009 استعلام قیمت لامپ سدیم خیاری استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7693007 استعلام قیمت کنسول گالوانیزه استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7693006 استعلام قیمت کلمپ 5 پیچ انتهایی استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692972 استعلام قیمت کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار 70 استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692969 استعلام قیمت سیم آلومینیوم 120 (هادی آلومینیوم با مغزفولاد HYENA ACSR/GA) استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692957 استعلام قیمت انواع کابلشو استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692873 استعلام قیمت پایه مقره راس تیر 70 سانت سیلیکونی استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692838 استعلام قیمت کلمپ آویز فشار ضعیف کابل خودنگهدار استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692829 استعلام قیمت مقره بشقابی سیلیکونی استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692811 استعلام قیمت سیم الومینیوم روکشدار 120 مغزفولادی (هادی هوایی روکشدار فشارمتوسط هوایی آلومینیوم تقویت شده با فوالد فشرده CC-ACSR-HYENA) واحد متر استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692778 استعلام قیمت جرقه گیر مقره سوزنی سیلیکونی هادی روکشدار استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692479 استعلام قیمت کابل 1.5 * 2 فشار ضعیف مسی NYY استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7692438 استعلام قیمت تیر بتونی 800 / 12 اچ استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
صفحه 1 از 122