مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام یک عدد هات پلیت مگنت 1400/05/11
استعلام دارو، پزشکی و سلامت 1400/05/11
استعلام یک ویال دیسک تشخیص از هر کدام ONPG/نووبیوسین/باسیتراسین/آنتی بیوگرام سیپروفلوکساسین و SXTوداکسی سیکلین و آموکسی سیلین و سفتریاکسون 1400/05/11
استعلام دارو، پزشکی و سلامت 1400/05/10
استعلام جعبه ویژه حمل نمونه عفونی 1400/05/10
استعلام دستگاه مه پاش 1400/05/10
استعلام یک ویال دیسک تشخیص 1400/05/06
استعلام بسته محیط کشت 1400/05/06
استعلام اتو برقی و چرخ خیاطی 1400/05/06
استعلام واکسن 1400/05/06
استعلام 30000عدد سم فستوکسین57 درصد(قرص 3گرمی COK ZEHIRLI DEGESCH 1400/05/06
استعلام 30000عدد سم فسفید آلومینیوم (قرص 3گرمی ALCAN رومانیایی) 1400/05/06
استعلام 30000عدد سم فسفید آلومینیوم 56 درصد(قرص 3گرمی پرنیان اطلس) 1400/05/06
استعلام 500 کیلو سم فسفر دوزینک 80 درصد 1400/05/06
استعلام 500کیلوگرم اسیدبوریک NEUTRONویژه مصارف پزشکی و بهداشتی 1400/05/06
استعلام سی هزار عدد اسپری دافع حشرات 1400/05/06
استعلام اسپری دافع حشرات درمین 60 میل 1400/05/04
استعلام پیپت پاستور 3میلی استریلTRUSTMOMED 1400/05/04
استعلام سم پاش 1400/05/04
استعلام سم دلتا مترین مایع EC25 1400/05/04
صفحه 1 از 26