کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8104037 استعلام قیمت ایمن سازی محور استان آذربایجان غربی 1403/03/26 1403/03/31
8096262 استعلام قیمت اجرای کارهای تکمیلی رفع نقطه حادثه خیز آرنساء(محور ارومیه-سلماس) استان آذربایجان غربی 1403/03/23 1403/03/27
8079122 استعلام قیمت خدمات پشتیبانی،تعمیر و نگهداری دوربینهای نظارت تصویری 1403-1404 استان آذربایجان غربی 1403/03/20 1403/03/23
8079118 استعلام قیمت خدمات پشتیبانی،تعمیر و نگهداری دوربینهای نظارت تصویری 1403-1404 استان آذربایجان غربی 1403/03/20 1403/03/23
8053071 استعلام قیمت بهسازی رمپ های ورودی و خروجی مجتمع خدماتی رفاهی سیروس اسعدی استان آذربایجان غربی 1403/03/12 1403/03/20
8052772 استعلام قیمت بهسازی رمپ های ورودی و خروجی استان آذربایجان غربی 1403/03/12 1403/03/20
8037152 استعلام قیمت مونتاژ قطعات و نصب پل فلزی خرپایی و صفحات عرشه(روستای الند)شهرستان خوی استان آذربایجان غربی 1403/03/08 1403/03/17
8020082 استعلام قیمت لکه گیری و روکش آسفالت محور روستا استان آذربایجان غربی 1403/03/05 1403/03/08
8019735 استعلام قیمت لکه گیری و روکش آسفالت محور روستا استان آذربایجان غربی 1403/03/05 1403/03/08
8012145 استعلام قیمت تعمیرات اساسی پل شش متری استان آذربایجان غربی 1403/03/01 1403/03/06
7988160 استعلام قیمت مونتاژ قطعات و نصب پل فلزی خرپایی و صفحات عرشه(روستای الند)شهرستان خوی استان آذربایجان غربی 1403/02/29 1403/03/01
7964242 استعلام قیمت مرمت و بازسازی ابنیه و تاسیسات محوطه پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1403/02/24 1403/02/29
7953437 استعلام قیمت بهسازی و آسفالت راه استان آذربایجان غربی 1403/02/22 1403/02/25
7953412 استعلام قیمت مونتاژ قطعات و نصب پل فلزی خرپایی و صفحات عرشه استان آذربایجان غربی 1403/02/22 1403/02/25
7952331 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای سیستم روشنایی جهت ایمن سازی تقاطع حادثه خیز استان آذربایجان غربی 1403/02/21 1403/02/25
7952260 استعلام قیمت مرمت و بهسازی پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1403/02/21 1403/02/25
7951742 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای سیستم روشنایی نقطه ای جهت ایمن سازی محدوده روستا استان آذربایجان غربی 1403/02/20 1403/02/25
7946945 استعلام قیمت اصلاح رمپ های ورود و خروج نقاط پرتصادف استان آذربایجان غربی 1403/02/19 1403/02/24
7926270 استعلام قیمت لکه گیری و روکش آسفالت محور روستای ایل تیمور (شهرستان مهاباد) استان آذربایجان غربی 1403/02/17 1403/02/20
7922392 استعلام قیمت تعمیر و نگهداری چراغهای چشمک زن برقی و خورشیدی به همراه تهیه مصالح و تجهیزات برقی استان آذربایجان غربی 1403/02/16 1403/02/23
صفحه 1 از 136