مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام عملیات برچیدن، جابجایی و رفع ایرادات باسکول کلی کش و محورکش پاسگاه 1400/05/12 1400/05/16
استعلام عملیات سرویس، تنظیم، تعمیر و نگهداری باسکولهای پاسگاههای پلیس راه 1400/05/12 1400/05/16
استعلام بها جهت : روغن ماشین آلات 1400/05/11 1400/05/14
استعلام عملیات برچیدن، جابجایی و رفع ایرادات باسکول کلی کش و محورکش پاسگاه 1400/05/09 1400/05/12
استعلام عملیات سرویس، تنظیم، تعمیر و نگهداری باسکولهای پاسگاههای پلیس راه 1400/05/06 1400/05/10
استعلام عملیات سرویس، تنظیم، تعمیر و نگهداری باسکول 1400/05/05 1400/05/09
استعلام بها جهت : روغن ماشین آلات 15w40 و 20w50 1400/05/04 1400/05/10
استعلام لکه گیری روکش آسفالت محور 1400/05/03 1400/05/11
استعلام طرح عملیاتی کنترل و نظارت بر عملکرد ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مسافر جاده ای متردد 1400/04/29 1400/05/05
استعلام اجرای طرح آموزش نکات ایمنی تردد و ارائه تجهیزات ایمنی به کاربران جاده ای استان 1400/04/29 1400/05/05
استعلام عملیات سرویس، تنظیم، تعمیر و نگهداری باسکولهای پاسگاههای پلیس راه استان 1400/04/29 1400/05/05
استعلام طرح عملیاتی کنترل و نظارت بر عملکرد ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مسافر جاده ای 1400/04/23 1400/04/29
استعلام رایانه همراه لپ تاپ 1400/04/23 1400/04/27
استعلام پشتیبانی و نگهداری شبکه رادیوی بی سیم 1400/04/22 1400/04/26
استعلام خرید یک بسته شامل دیزل ژنراتور برق اضطراری و تابلو برق 1400/04/22 1400/04/26
استعلام عملیات سرویس، تنظیم، تعمیر و نگهداری باسکولهای پاسگاههای پلیس راه استان 1400/04/19 1400/04/24
استعلام اجرای طرح آموزش نکات ایمنی تردد 1400/04/17 1400/04/24
استعلام عملیات سرویس، تنظیم، تعمیر و نگهداری باسکولهای پاسگاههای پلیس راه استان 1400/04/16 1400/04/21
استعلام تایر بایاس 1400/04/15 1400/04/19
استعلام فن کویل محصول شرکت مهر اصل 1400/04/11 1400/04/13
صفحه 1 از 62