مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام انجام خدمات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز 1400/07/20 1400/07/25
استعلام تعویض فیل بک و سایر تجهیزات جانبی برج تر واحد 1 تعمیرات اساسی 1400/07/18 رجوع به آگهی
استعلام تعمیر گیربکس برج خنک کن تر واحد 1 تعمیرات اساسی 1400/07/18 رجوع به آگهی
استعلام تعویض فیل بک و سایر تجهیزات جانبی برج تر واحد 1 تعمیرات اساسی 1400/07/18 رجوع به آگهی
استعلام تعمیرات اساسی ترمیم ستون های برج 1400/07/11 1400/07/14
استعلام اصلاح عیوب داکت دودکش 1400/07/11 1400/07/14
استعلام ولوهای دستی بویلر و توربوسیکل 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام تعمیرات اساسی سایر فعالیت های شیمی 1400/07/11 1400/07/14
استعلام تعمیرات اساسی ترمیم ستون های برج 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام تمیزکاری سطوح بیرونی لوله های بویلر 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام تعمیرات اساسی ولوها و پمپ های شیمی 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام تعمیرات اساسی 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام تجهیزات ایمنی و اطفا حریق 1400/07/11 1400/07/14
استعلام انجام خدمات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز 1400/07/10 1400/07/18
استعلام دیگ سند بلاست بالابر 1400/07/10 رجوع به آگهی
استعلام تامین سلونوئید ولو آسکو 1400/07/08 رجوع به آگهی
استعلام مسباره 1400/07/08 رجوع به آگهی
استعلام اکسید الومینیوم 1400/07/08 رجوع به آگهی
استعلام اکسید الومینیوم 1400/07/08 رجوع به آگهی
استعلام شات آف ولو مخصوص گاز کلر 1400/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22