کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7804444 استعلام قیمت ترالی بیمارستانی 5مدل استان مرکزی 1403/01/15 1403/01/25
7804357 استعلام قیمت ابزار شوی (ست شوی)csr تعداد2عدد استان مرکزی 1403/01/15 1403/01/25
7804254 استعلام قیمت ساکشن دیواری تعداد140عدد استان مرکزی 1403/01/15 1403/01/25
7762648 استعلام قیمت پرده زبراتک مکانیزه (به متراژ470متر مربع) استان مرکزی 1402/12/19 1402/12/26
7420164 استعلام قیمت تیوپ ماموگرافی x-raytube unit sp جهت دستگاه ماموگرافی استان مرکزی 1402/09/19 1402/09/22
7392621 استعلام قیمت واگذاری خدمات درون شهری وبرون شهری استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/15
7368748 استعلام قیمت تیوب ماموگرافی x-ray tube unit sp جهت دستگاه ماموگرافی استان مرکزی 1402/09/05 1402/09/12
7368474 استعلام قیمت واگذاری خدمات درون شهری و برون شهری استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/08
7345494 استعلام قیمت واگذاری خدمات درون شهری وبرون شهری استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/01
7268594 استعلام قیمت واگذاری خدمات تحویل و توزیع غذا استان مرکزی 1402/08/14 1402/08/21
7241152 استعلام قیمت واگذاری خدمات درون شهری برون شهری استان مرکزی 1402/08/06 1402/08/10
7201905 استعلام قیمت واگذاری خدمات درون شهری وبرون شهری استان مرکزی 1402/07/24 1402/08/03
7201879 استعلام قیمت واگذاری امور نگه داری وتعمیرات راهبری تاسیسات مکانیکی وبرقی استان مرکزی 1402/07/24 1402/07/29
7067283 استعلام قیمت واگذاری امور نگهداری وتعمیرات راهبردی تاسیسات مکانیکی وبرقی استان مرکزی 1402/06/31 1402/07/09
6793248 استعلام قیمت سیلندراکسیژن40لیتری(10عدد)20لیتری(5عدد)10لیتری(5عدد)5لیتری(5عدد)2.5لیتری(10عدد)شرح کامل درفایل پیوست.سیلندرها الزاما ایرانی باشند. استان مرکزی 1402/04/22 1402/04/26
6705312 استعلام قیمت دستگاه میکروتوم فول اتومات هوشمند استان مرکزی 1402/04/03 1402/04/10
6457910 استعلام قیمت زیرانداز بیمار بزرگسال یکبار مصرف بالدار استان مرکزی 1402/01/29 1402/02/05
6438232 استعلام قیمت واگذاری خدمات انتشارات استان مرکزی 1402/01/22 1402/01/30
6416678 استعلام قیمت واگذاری اسکن مدارک پزشکی استان مرکزی 1402/01/16 1402/01/24
6403050 استعلام قیمت واگذاری خدمات لنژری و دوخت ودوز البسه استان مرکزی 1402/01/06 1402/01/16
صفحه 1 از 66