کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4884766 استعلام قیمت پوشه اختصاصی NICU استان تهران 1400/11/27 1400/11/30
4884765 استعلام قیمت پوشه اختصاصی NICU استان تهران 1400/11/27 1400/11/30
4883243 استعلام قیمت تراکت بروشور رنگی کاغذ تحریر و گلاسه استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4883146 استعلام قیمت کارتکس نوزاد جهت مدارک پزشکی تسویه مدتدار بالای شش ماه طبق روال بیمارستان استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4883139 استعلام قیمت کارتکس بستری استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4882824 استعلام قیمت برگه نسخه دارویی 3 برگی تسویه مدتدار بالای شش ماه طبق روال بیمارستان استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4882821 استعلام قیمت کارتکس نوزاد جهت مدارک پزشکی تسویه مدتدار بالای شش ماه طبق روال بیمارستان استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4882657 استعلام قیمت پاکت رادیولوژی استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4882637 استعلام قیمت پوشه جنرال ای سی یو استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4882538 استعلام قیمت کارت اتاق عمل سرپایی استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4881549 استعلام قیمت پوشه اختصاصی طبق نمونه تسویه مدتدار بالای شش ماه طبق روال بیمارستان استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4881541 استعلام قیمت برگه سه نسخه ای بیهوشی اتاق عمل استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4881537 استعلام قیمت پوشه مقوا کارتی استان تهران 1400/11/25 1400/11/30
4881190 استعلام قیمت کارت جراحی استان تهران 1400/11/25 1400/11/28
4881186 استعلام قیمت کارت جراحی استان تهران 1400/11/25 1400/11/28
4881181 استعلام قیمت برگه سه نسخه ای بیهوشی اتاق عمل استان تهران 1400/11/25 1400/11/28
4879262 استعلام قیمت جوهر و مرکب دستگاه ریسو استان تهران 1400/11/24 1400/11/27
4878509 استعلام قیمت کیسه زرد استان تهران 1400/11/24 1400/11/28
4878506 استعلام قیمت کیسه زرد استان تهران 1400/11/24 1400/11/28
4878487 استعلام قیمت کیسه مشکی استان تهران 1400/11/24 1400/11/28
صفحه 1 از 80