مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
4884766 استعلام پوشه اختصاصی NICU 1400/11/27 1400/11/30
4884765 استعلام پوشه اختصاصی NICU 1400/11/27 1400/11/30
4883243 استعلام تراکت بروشور رنگی کاغذ تحریر و گلاسه 1400/11/25 1400/11/30
4883146 استعلام کارتکس نوزاد جهت مدارک پزشکی تسویه مدتدار بالای شش ماه طبق روال بیمارستان 1400/11/25 1400/11/30
4883139 استعلام کارتکس بستری 1400/11/25 1400/11/30
4882824 استعلام برگه نسخه دارویی 3 برگی تسویه مدتدار بالای شش ماه طبق روال بیمارستان 1400/11/25 1400/11/30
4882821 استعلام کارتکس نوزاد جهت مدارک پزشکی تسویه مدتدار بالای شش ماه طبق روال بیمارستان 1400/11/25 1400/11/30
4882657 استعلام پاکت رادیولوژی 1400/11/25 1400/11/30
4882637 استعلام پوشه جنرال ای سی یو 1400/11/25 1400/11/30
4882538 استعلام کارت اتاق عمل سرپایی 1400/11/25 1400/11/30
4881549 استعلام پوشه اختصاصی طبق نمونه تسویه مدتدار بالای شش ماه طبق روال بیمارستان 1400/11/25 1400/11/30
4881541 استعلام برگه سه نسخه ای بیهوشی اتاق عمل 1400/11/25 1400/11/30
4881537 استعلام پوشه مقوا کارتی 1400/11/25 1400/11/30
4881190 استعلام کارت جراحی 1400/11/25 1400/11/28
4881186 استعلام کارت جراحی 1400/11/25 1400/11/28
4881181 استعلام برگه سه نسخه ای بیهوشی اتاق عمل 1400/11/25 1400/11/28
4879262 استعلام جوهر و مرکب دستگاه ریسو 1400/11/24 1400/11/27
4878509 استعلام کیسه زرد 1400/11/24 1400/11/28
4878506 استعلام کیسه زرد 1400/11/24 1400/11/28
4878487 استعلام کیسه مشکی 1400/11/24 1400/11/28
صفحه 1 از 80