مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
گریتینگ تسمه در میلگرد در ابعاد 1m*1m گالوانیزه گرم طبق نقشه وفایل پیوست 1399/11/04
سایت گلس "2استیل S.S316 کلاس150 فلنچدار 0-40 BAR- چک ولو "2 کلاس 150 ASME: A216- طبق فایل پیوست 1399/11/04
پچ کورد شبکه 0.5 ، 3 و 5 متری نگزنس مطابق فایل پیوست 1399/11/04
پمپ PUMP TYPE: OH1 65-200 - طبق مشخصات فایل پیوست 1399/11/03
ورق رنگی شیروانی سینوسی باضخامت 0.5mm با عرض 1250 mm- رنگ آبی طبق فایل پیوست 1399/11/02
بذر چمن اسپرت ایرانی 1399/11/04
گسگیت اسپیرال وند 2 اینچ کلاس 300- گسگیت اسپیرال وند 2-1/2 اینچ کلاس 150 طبق فایل پیوست 1399/11/03
شیرگازی 3/4 اینچ -زانو جوشی 1-1/2 اینچ گازی -زانو جوشی90 درجه گازی 1-1/4 اینچ طبق فایل پیوست 1399/11/01
کندانست ترپ "3/4 اینچ طبق فایل و عکس پیوست ، فرم استعلام پس ازتکمیل بارگذاری گردد 1399/11/03
موتور های 6/6 کیلوولت جمکو طبق نقشه و مشخصات پیوستی 1399/11/06
صفحه 1 از 79