کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7828639 استعلام قیمت طراحی و ساخت ادابتور جهت اتصال تجهیزات GIS از سازنده ABB به سازنده GANZ استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/02/01
7824963 استعلام قیمت لب تاب استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/26
7824941 استعلام قیمت کامپیوتر استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/26
7822783 استعلام قیمت اقلام روکش کف اداره استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/27
7814695 استعلام قیمت بهسازی انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای خراسان استان خراسان رضوی 1403/01/19 1403/01/26
7811558 استعلام قیمت رونین یک عدد /سه پایه یک عدد/ رکوردر زوم دوعدد استان خراسان رضوی 1403/01/18 1403/01/20
7809613 استعلام قیمت کامپیوتر وکیس استان خراسان رضوی 1403/01/18 1403/01/20
7800685 استعلام قیمت عملیات نصب برج تلسکوپی 132 کیلوولت کششی دو مداره با انجام سیم کشی استان خراسان رضوی 1403/01/11 1403/01/18
7800680 استعلام قیمت خرید تجهیزات محافظت از خطوط و حریم برق فشار قوی مطابق شرح کلی فایل پیوست. استان خراسان رضوی 1403/01/11 1403/01/18
7800678 استعلام قیمت طراحی و ساخت ادابتور جهت اتصال تجهیزات GIS از سازنده ABB به سازنده GANZ استان خراسان رضوی 1403/01/11 1403/01/18
7797424 استعلام قیمت مواد شوینده مورد نیاز پست های امور شمال استان خراسان رضوی 1403/01/08 1403/01/18
7797416 استعلام قیمت اقلام مورد نیاز سرویس بهداشتی امور شمال استان خراسان رضوی 1403/01/08 1403/01/18
7797223 استعلام قیمت قندو چای پست ها و حراست استان خراسان رضوی 1403/01/08 1403/01/18
7797053 استعلام قیمت سموم مورد نیاز علف زنی پست ها استان خراسان رضوی 1403/01/08 1403/01/18
7796579 استعلام قیمت اقلام روکش کف اداره استان خراسان رضوی 1403/01/08 1403/01/18
7796387 استعلام قیمت رادیاتورهای امور شمال استان خراسان رضوی 1403/01/07 1403/01/18
7790930 استعلام قیمت عملیات جابه جایی 2 دستگاه ترانس 400KV و تست و راه اندازی و برقداری یک دستگاه ترانس 400KV ، 315 مگا ولت آمپر مطابق شرح کلی فایل پیوست. استان خراسان رضوی 1402/12/28 1403/01/08
7790046 استعلام قیمت خدمات فنی و مهندسی ارزیابی امنیت و امن سازی شبکه صنعتی برق منطقهای خراسان استان خراسان رضوی 1402/12/28 1403/01/11
7789252 استعلام قیمت طراحی و ساخت ادابتور جهت اتصال تجهیزات GIS از سازنده ABB به سازنده GANZ - استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/08
7788496 استعلام قیمت عملیات نصب برج تلسکوپی 132 کیلوولت کششی دو مداره با انجام سیم کشی استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/08
صفحه 1 از 74