کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7706101 استعلام قیمت اجرای زیرسازی و ابنیه فنی روستا مغان و اردمه شهرستان استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7706099 استعلام قیمت اجرای تسطیح و رگلاژ و زیرسازی و آسفالت روستا خریج شهرستان استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7706097 استعلام قیمت اجرای ابنیه فنی روستا فخر آباد و قاسم آباد استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7706096 استعلام قیمت جابجایی شبکه برق فشار ضعیف روستای شوی شهرستان استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7706095 استعلام قیمت اجرای ابنیه فنی روستا گوهردشت و رحمت آباد استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7706094 استعلام قیمت اجرای ابنیه فنی روستا استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7701709 استعلام قیمت اجرای ابنیه فنی روستا گراخک شهرستان استان خراسان رضوی 1402/12/03 1402/12/08
7697634 استعلام قیمت خرید پایه بتنی گرد (تیر برق) استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7697600 استعلام قیمت اجرای زیرسازی و آسفالت روستا جنداب شهرستان میان جلگه استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7697593 استعلام قیمت تهیه پلان ایمنی و پلان هندسی محور استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7697592 استعلام قیمت اجرای عملیات شبکه برق روستای رزداب و بندیوان شهرستان خواف استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7697589 استعلام قیمت خرید سیم روکشدار استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7697482 استعلام قیمت اجرای عملیات شبکه برق روستای چهارده و سراب شهرستان خواف استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7697443 استعلام قیمت اجرای ابنیه فنی روستا ویرانی و جاغرق شهرستان استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7697442 استعلام قیمت اجرای ابنیه فنی روستا گراخک شهرستان استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7697438 استعلام قیمت اجرای ابنیه فنی روستا قره جنگل استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7693768 استعلام قیمت تامین نیرو جهت خط تولید جدول وت پرس در کارگاه بنیاد بتن استان خراسان رضوی 1402/12/01 1402/12/09
7693690 استعلام قیمت تامین نیرو جهت خط تولید بلوک دیواری در کارگاه بنیاد بتن استان خراسان جنوبی 1402/12/01 1402/12/09
7693663 استعلام قیمت تامین نیرو جهت خط تولید خرپا و تیرچه در کارگاه بنیاد بتن استان خراسان رضوی 1402/12/01 1402/12/09
7692413 استعلام قیمت تامین نیرو جهت خط تولید بلوک سبک و کفپوش بتنی استان خراسان رضوی 1402/12/01 1402/12/09
صفحه 1 از 163