کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5073031 استعلام قیمت خرید مواد غذایی استان فارس 1401/01/24 1401/01/27
4885052 استعلام قیمت گوشت چرخ کرده استان فارس 1400/11/27 1400/11/28
4884949 استعلام قیمت پنیر تاپینگ پیتزا استان فارس 1400/11/27 1400/11/28
4864291 استعلام قیمت ظروف گیاهی یکبار مصرف استان فارس 1400/11/20 1400/11/21
4852551 استعلام قیمت برنج طارم هاشمی استان فارس 1400/11/17 1400/11/18
4852179 استعلام قیمت گوشت ران و سردست برزیلی استان فارس 1400/11/17 1400/11/18
4852176 استعلام قیمت گوشت ران مرغ بدون پوست و استخوان استان فارس 1400/11/17 1400/11/18
4820098 استعلام قیمت ران و استیک سینه مرغ استان فارس 1400/11/12 1400/11/16
4819611 استعلام قیمت پنیر پیتزا استان فارس 1400/11/12 1400/11/14
4759541 استعلام قیمت سوزن نوارعصب استان فارس 1400/11/06 1400/11/07
4747376 استعلام قیمت آنتن وایرلس Radio QRT-RB911G-5HPacD استان فارس 1400/11/03 1400/11/04
4738966 استعلام قیمت خرید تجهیزات اداری استان فارس 1400/10/29 1400/11/03
4699123 استعلام قیمت - برنج استان فارس 1400/10/15 1400/10/19
4699105 استعلام قیمت خرید گوشت منجمد کارتن 20 کیلویی 3 ماه تاریخ استان فارس 1400/10/15 1400/10/19
4686937 استعلام قیمت ران مرغ استان فارس 1400/10/12 1400/10/14
4686674 استعلام قیمت زعفران استان فارس 1400/10/12 1400/10/14
4680641 استعلام قیمت صندلی پلیمری استان فارس 1400/10/10 1400/10/13
4676712 استعلام قیمت بسته نرم افزاری سازمان الکترونیکی آی کن (اتوماسیون اداری) استان فارس 1400/10/08 1400/10/11
4658832 استعلام قیمت برنج طارم هاشمی کشت 2 درجه 1 استان فارس 1400/10/02 1400/10/05
4658827 استعلام قیمت برنج طارم استان فارس 1400/10/02 1400/10/05
صفحه 1 از 94