مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام چهار دستگاه اگزوز فن 1400/04/19 1400/04/21
استعلام تامین دارو، پزشکی و سلامت 1400/04/14 1400/04/15
استعلام دستگاه اگزوز فن 1400/04/08 1400/04/10
استعلام تامین تعداد 4 دستگاه کولر گازی دو تکه از نوع کانالی سرمایشی 1400/03/12 1400/03/17
استعلام فلوتک ایزوفلوران جهت دستگاه بیهوشی فابیوس دراگر 1400/03/08 1400/03/10
استعلام فلوتک ایزوفلوران جهت دستگاه بیهوشی فابیوس دراگر 1400/03/03 1400/03/06
استعلام فلوتک ایزوفلوران 1400/02/29 1400/03/02
استعلام تعداد 4 دستگاه کولر گازی دو تکه از نوع کانالی سرمایشی 1400/02/21
استعلام ارائه خدمات خونگیری بیمارستان 1400/02/13
استعلام ارائه خدمات خونگیری بیمارستان 1400/02/08
استعلام قرارداد ارائه خدمات خونگیری 1400/02/08
استعلام دستگاه بی سیم 1400/02/03
استعلام دستگاه اگزوز فن 1400/02/01
استعلام ازمون کنترل کیفیو کالیبراسیون تجهیزات پزشکی 1400/01/31
استعلام دستگاه اگزوز فن 1400/01/31
استعلام دستگاه اگزوز فن 1400/01/29
استعلام دستگاه کولر گازی دو تکه از نوع کانالی 1400/01/28
استعلام ازمون کنترل کیفیو کالیبراسیون تجهیزات پزشکی 1400/01/22
استعلام تعمیر پروپ دستگاه سونوگرافی PH-TRANS-R 1399/11/01
استعلام diasafe pluse filter 4008 1399/10/27
صفحه 1 از 28