مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید سرور hp 1400/07/22
استعلام خرید سرورhp 1400/07/10
استعلام بازسازی آسانسور 1400/05/11
استعلام انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها 1400/05/06
استعلام واگذاری امور فیزیو تراپی بیمارستان 1400/04/09
استعلام واگذاری امور فیزیو تراپی بیمارستان 1400/04/01
استعلام واگذاری خونگیری قسمتهای زنان1/2داخلی1/2 postccu/ccuو بخش اطفال بیمارستان 1400/02/22
استعلام بی سیم kavosh-moto 1400/02/11
استعلام بی سیم kavosh-motoمدل T816باطری 1600میل آمپر موتو 1400/02/08
استعلام واگذاری اسناد بیمه ای نسخ رادیولوژی آزمایشگاه 1400/01/24
استعلام واگذاری اسناد بیمه ای نسخ رادیولوژی آزمایشگاه 1400/01/24
استعلام واگذاری انجام امور مربوط به ثبت و تنظیم اسناد بیمه ای نسخ 1400/01/21
استعلام خرید قفسه طبقه بندی طول پایه ها250cmو عرض صحفه ها 30cm 1399/10/28
استعلام خرید قفسه طبقه بندی طول پایه ها250cmو عرض صحفه ها 30cm 1399/10/23
استعلام 12عدد پنلled60*60سفید 6عددپنل60*60 زردled 1399/09/11
استعلام 12عدد پنلled60*60سفید 6عددپنل60*60 زردled 1399/09/08
استعلام ایزوگام 4 میلی روکشدار 1399/09/05
استعلام 680 متر ایزوگام 4 میلی روکش دار 1399/09/02
استعلام پرداختی به صورت نسیه 4 ماهه می باشد ایاب ذهاب و کرایه حمل با تامین کننده برنده می باشد پیش فاکتور ضمیمه کردد 1399/09/02
استعلام ایزو گام 4 میلی روکش داربه مترآژ6800 متر 1399/09/03
صفحه 1 از 19