کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829950 استعلام قیمت گازگیری و تعمیر کولر و یخچال مراکز و ستاد شبکه و خانه های بهداشتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/28
7829207 استعلام قیمت سرنگ پیستون دار و3 قلم دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/29
7828048 استعلام قیمت تخت بستری بیمار استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/28
7828005 استعلام قیمت کیت HDLو13قلم دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/29
7827871 استعلام قیمت پودر گلوکز5*82گرمی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/28
7827715 استعلام قیمت میز اداری ام دی اف استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/28
7826232 استعلام قیمت گاز کشی مراکز وخانه های بهداشتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/21 1403/01/27
7821311 استعلام قیمت سرور استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/20 1403/01/26
7811210 استعلام قیمت گازکشی خانه های بهداشتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/18 1403/01/25
7809539 استعلام قیمت گازگیری و تعمیر و شارژ کولر و یخچال استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/18 1403/01/21
7804051 استعلام قیمت سرور HP استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/15 1403/01/19
7803509 استعلام قیمت ماسک 4لایه و2قلم دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/15 1403/01/19
7803508 استعلام قیمت سونیکید فنون طب استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/15 1403/01/19
7799537 استعلام قیمت گازگیری وسایل سرمایش وگرمایش مراکز تابعه ستاد شبکه ومرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/11 1403/01/16
7797476 استعلام قیمت شیشه شور وجوهر نمک و10قلم استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/08 1403/01/15
7797084 استعلام قیمت لامپ کارامکس 50ولت استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/08 1403/01/15
7792945 استعلام قیمت سونیکید فنون طب استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/05 1403/01/08
7792917 استعلام قیمت محلول ایزوتون 2قلم دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/05 1403/01/08
7792873 استعلام قیمت ماسک 4لایه و2قلم دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/05 1403/01/08
7786419 استعلام قیمت سونیکید فنون طب استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/26 1403/01/05
صفحه 1 از 77