کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3868961 استعلام قیمت پارچه تنظیف رولی 50 متری استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/21 1400/02/26
3868941 استعلام قیمت نمونه برداری پساپ- پسماند ونمونه شیمیایی آب استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/21 1400/02/26
3868929 استعلام قیمت کاغذ گراف استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/21 1400/02/26
3864563 استعلام قیمت کتتر انتقال جنین استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/20 1400/02/25
3864562 استعلام قیمت نیدل پانکچر استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/20 1400/02/25
3864482 استعلام قیمت نخ سرکلاژ (مرسلین) استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/20 1400/02/22
3864442 استعلام قیمت دستگاه بابل سی پپ استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/20 1400/02/25
3864425 استعلام قیمت دستگاه نبولایزر آزمایشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/20 1400/02/25
3847642 استعلام قیمت تی نخی استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/18 1400/02/21
3846421 استعلام قیمت کاپ هیتاچی دستگاه بیو شیمی استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/18 1400/02/20
3846384 استعلام قیمت کنترل نرمال بایرکس- دی دایمر لاتکس بایرکس- فریتین بایرکس استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/18 1400/02/20
3846352 استعلام قیمت کنترل نرمال بایرکس- دی دایمر لاتکس بایرکس- فریتین بایرکس استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/18 1400/02/20
3844603 استعلام قیمت گاز غیر استریل نمره نخ20 استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/17 1400/02/20
3844593 استعلام قیمت آتل رگ گیری استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/17 1400/02/20
3844570 استعلام قیمت 5000 عدد چست لید بزرگسال و 2000 عدد چست لید اطفال استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/17 1400/02/20
3841604 استعلام قیمت اتوکلاو 300 لیتری بخار دو درب استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/15 1400/02/19
3841563 استعلام قیمت 500 کیلو گاز 16 لایه با نمره نخ30 استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/15 1400/02/19
3841523 استعلام قیمت کتتر انتقال جنین استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/15 1400/02/19
3841492 استعلام قیمت نیدل پانکچر استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/15 1400/02/19
3841425 استعلام قیمت دستگاه بابل سی پپ استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/02/15 1400/02/19
صفحه 1 از 90