مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام شرایط استعلام بها برونسپاری توسعه متقاضیان جدید روستایی 1400/07/28 1400/08/03
استعلام ارزیابی و سنجش سلامت روان کارکنان 1400/07/28 1400/08/05
استعلام برونسپاری تعداد 8 دستگاه ترانس هوایی به صورت دستمزدی 1400/07/28 1400/08/05
استعلام اجرای طرحهای رفع حریم برق 1400/07/28 1400/08/05
استعلام اجرای طرح های توسعه فشارضعیف به صورت ترکیبی 1400/07/28 1400/08/05
استعلام تبدیل تعداد 1300 عدد چراغ گازی 50 و 70 وات به چراغ 50 وات LED 1400/07/27 1400/08/04
استعلام خریدکابل سه سیمه خودنگهدار 1400/07/26 1400/07/29
استعلام خرید 10000 متر کابل سه سیمه خودنگهدار ( مخصوص پایه های روشنایی معابر )35+35*2 1400/07/25 1400/07/29
استعلام برونسپاری بانام طرحهای ظرفیت سازی برق 1400/07/24 1400/07/29
استعلام اصلاح قسمتی از شبکه فشار متوسط 1400/07/24 1400/08/01
استعلام خرید اتاق کامل بنز2624کاپوت ساده 1400/07/23 1400/07/28
استعلام اصلاح شبکه فشار ضعیف هوایی روستای 1400/07/22 1400/07/29
استعلام اجرای بتن ریزی محوطه انبار مرکزی شرکت توزیع نیروییی برق استان 1400/07/21 1400/07/28
استعلام تعمیرات و باز سازی ساختمان 1400/07/21 1400/07/28
استعلام خرید فیوز تیغه ای 1400/07/21 1400/07/26
استعلام رفع ضعف ولتاژ در قالب تبدیل شبکه روستاهای 1400/07/21 1400/07/28
استعلام بازسازی و بهینه سازی روستاهای 1400/07/21 1400/07/28
استعلام جابجایی شبکه فشار ضعیف 1400/07/21 1400/07/28
استعلام خرید کلید فیوز چاقویی 1400/07/21 1400/07/26
استعلام برون سپاری ضعف 1400/07/21 1400/07/28
صفحه 1 از 41