کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7810543 استعلام قیمت برونسپاری بی نام شفته ریزی شهری و روستایی در حوزه نواحی پنجگانه برق استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/25
7810515 استعلام قیمت برونسپاری بی نام تیرگذاری شهری و روستایی ناحیه برق استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/25
7806559 استعلام قیمت تلفن همراه استان آذربایجان غربی 1403/01/15 1403/01/19
7796578 استعلام قیمت تیر بتنی استان آذربایجان غربی 1403/01/08 1403/01/11
7781148 استعلام قیمت برونسپاری بی نام چاله کنی در حوزه نواحی پنجگانه برق استان آذربایجان غربی 1402/12/23 1402/12/27
7777545 استعلام قیمت خرید تیر بتونی استان آذربایجان غربی 1402/12/22 1402/12/26
7770102 استعلام قیمت خرید بازوی چراغ استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7770100 استعلام قیمت قطعات کلمپ جریان تستر استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7770098 استعلام قیمت خرید مهره چشمی استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7769615 استعلام قیمت کنتور تکفاز Ami استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7769429 استعلام قیمت خرید ساعت نجومی استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7769346 استعلام قیمت خرید سرپیچ لامپ استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7769344 استعلام قیمت کنتاکتور استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7769343 استعلام قیمت خرید بازوی 3 متری چراغ استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7769339 استعلام قیمت خرید انواع کلید فیوز فشار ضعیف استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1402/12/23
7762623 استعلام قیمت سنگ لاشه پای کار تیر بتنی استان آذربایجان غربی 1402/12/19 1402/12/21
7758396 استعلام قیمت لایسنس یکساله استان آذربایجان غربی 1402/12/16 1402/12/20
7758283 استعلام قیمت بیسیم دستی وخودرویی استان آذربایجان غربی 1402/12/16 1402/12/20
7754691 استعلام قیمت بیسیم دستی وخودرویی دیجیتال (طبق مشخصات پیوستی) استان آذربایجان غربی 1402/12/15 1402/12/19
7740636 استعلام قیمت قرائت کنتور انشعابات دیماندی و غیر دیماندی شهری و روستاهای برقدار و انجام خدمات قطع و وصل مجدد و اخطار قطع برق مشترکین در حوزه قطور خوی استان آذربایجان غربی 1402/12/12 1402/12/17
صفحه 1 از 100