مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید روغن ترانس 1400/05/06
استعلام کابل کشی 400 ولت هوایی کابل خودنگهدار 1400/05/04
استعلام کابل کشی 400 ولت هوایی کابل خودنگهدار 1400/05/04
استعلام خرید کرکره برقی 1400/06/31
استعلام خرید لباس کارشش 1400/06/31
استعلام احداث پست خط فشار ضعیف هوایی کابل کشی زمینی 400 ولت 1400/05/04
استعلام اصلاح وبهینه سازی شبکه 400ولت هوایی 1400/05/03
استعلام کابل کشی خودنگهدار 1400/05/05
استعلام برونسپاری احداث وتوسعه پست های هوایی و400ولت زمینی درنقاط مختلف شهری 1400/05/02
استعلام انجام عملیات به کارگیری دستگاه پیکورزنجیری جهت حفر چاله جهت احداث شبکه توزیع برق در روستای گاموس ماکو 1400/05/04
استعلام تهیه سلول بیست کیلوولت وشینه 1400/04/29
استعلام نصب پایه های شهرک 1400/05/02
استعلام خرید لوله پلی اتیلن 5 اینچ 6 بار 1400/04/28
استعلام توسعه و احداث تامین برق متقاضیان شهری 1400/04/27
استعلام واگذاری بی نام طرح های توسعه شبکه فشار ضعیف روستایی 1400/04/28
استعلام برونسپاری دستورکارهای رفع حریم به صورت ترکیبی 1400/04/28
استعلام برونسپاری دستورکارهای رفع حریم به صورت ترکیبی 1400/04/26
استعلام واگذاری بی نام طرح های توسعه شبکه فشار ضعیف روستایی 1400/04/26
استعلام شرایط استعلام بها توسعه و احداث تامین برق متقاضیان شهری به صورت ترکیبی 1400/04/26
استعلام خدمات قرائت کنتور،قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطور 1400/04/24
صفحه 1 از 36