کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3902506 استعلام قیمت تهیه مصالح بهمراه اجرا استان چهارمحال و بختیاری 1400/03/03 1400/03/05
3895701 استعلام قیمت میکروست استان چهارمحال و بختیاری 1400/03/01 1400/03/03
3895692 استعلام قیمت کاغذ ویپک استان چهارمحال و بختیاری 1400/03/01 1400/03/03
3893156 استعلام قیمت تهیه مصالح واجرا استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/31 1400/03/02
3885979 استعلام قیمت خرید کاغذ سونوگرافی های کوالیتی استاندارد استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/28 1400/02/30
3879092 استعلام قیمت چراغ LED روکار نور مهتابی رنگ استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/26 1400/02/28
3878976 استعلام قیمت خرید دستکش جراحی معمولی استریل استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/26 1400/02/28
3878900 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرت رنگ آمیزی استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/26 1400/02/28
3875135 استعلام قیمت اقلام آزمایشگاهی استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/25 1400/02/27
3874169 استعلام قیمت گاز پانسمان ساده و نخ دار 10*10 استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/25 1400/02/27
3873748 استعلام قیمت محلول پرسیدین3درص استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/25 1400/02/27
3873554 استعلام قیمت سرنگ 2تکه استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/25 1400/02/27
3868980 استعلام قیمت ظروف تک خانه و دوخانه و کاسه پایه گیاهی استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/21 1400/02/25
3868944 استعلام قیمت نوار تست استریلیزاسیون تجهیزات CSR بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/21 1400/02/25
3868146 استعلام قیمت تهیه مصالح واجرای استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/21 1400/02/25
3867134 استعلام قیمت اقلام مصرفی پزشکی سوپا استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/21 1400/02/25
3866786 استعلام قیمت تایمن رنگ OG و رنگ EA50 و رنگ هماتوکسیلین . استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/21 1400/02/25
3866181 استعلام قیمت ظروف تک خانه و دوخانه و کاسه پایه گیاهی استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/21 1400/02/25
3864796 استعلام قیمت باند زیر گچ 10 سانت 800 عدد باند زخم استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/20 1400/02/22
3849342 استعلام قیمت اقلام آزمایشگاهی استان چهارمحال و بختیاری 1400/02/19 1400/02/21
صفحه 1 از 69