مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات در محدوده آب و فاضلاب 1400/07/24 رجوع به آگهی
استعلام نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب منطقه 1400/07/24 رجوع به آگهی
استعلام انجام خدمات مشترکین 1400/07/21 رجوع به آگهی
استعلام عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و تعویض کنتور 1400/07/21 رجوع به آگهی
استعلام بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر 1400/07/20 رجوع به آگهی
استعلام انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا 1400/07/20 رجوع به آگهی
استعلام بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر و تهیه ی مستندات و اخذ مجوزها 1400/07/20 رجوع به آگهی
استعلام عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام عملیات سم پاشی منهولهای شبکه فاضلاب منطقه 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم ترانشه 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام خرید و نصب ترانس هوایی و تابلو اندازه گیری هوشمند، دماب آبفای منطقه 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام خرید و نصب ترانس هوایی و تابلو اندازه گیری هوشمند دیماندی با کابل مسی ساختمان اداری جدید آبفا 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و تعویض کنتور 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام خرید و نصب ترانس هوائی و تابلو اندازه گیری هوشمند دیماندی چاه جدید آبفا منطقه 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعلابات 1400/07/17 رجوع به آگهی
استعلام مطالعات ژئوفیزیک 1400/07/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49