کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7840386 استعلام قیمت انجام ایاب و ذهاب دانشجویان به بیمارستان های امام علی (ع) آمل و شهدای بهشهر طبق برنامه تنظیمی استان مازندران 1403/01/27 1403/01/30
7828805 استعلام قیمت واگذاری فعالیتهای مربوط به رختشویخانه به شرط عدم اشتغال نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی در واحد رختشویخانه به تعداد دو نفر از محل اعتبارات آن واحد استان مازندران 1403/01/25 1403/01/28
7828683 استعلام قیمت در خصوص مناقصه لنژری استان مازندران 1403/01/25 1403/01/28
7825608 استعلام قیمت انجام ایاب و ذهاب .واگذاری نقلیه با کرایه دو دستگاه مینی بوس و شش دستگاه ون سواری ..... استان مازندران 1403/01/21 1403/01/27
7825270 استعلام قیمت فتوکپی توشیبا با گارانتی اصلی مدل 6528A استان مازندران 1403/01/21 1403/01/27
7815349 استعلام قیمت واگذاری سرویس کارکنان ( سه دستگاه خودروی مینی بوس) استان مازندران 1403/01/19 1403/01/25
7815328 استعلام قیمت واگذاری امور مربوط به تامین امنیت روانی و اجتماعی بیمارستان استان مازندران 1403/01/19 1403/01/25
7812341 استعلام قیمت در خصوص مناقصه لنِژری استان مازندران 1403/01/18 1403/01/21
7804747 استعلام قیمت واگذاری امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان بصورت سه شیفت رفت و برگشت ازشهرستان ساری به نکا و بالعکس . استان مازندران 1403/01/15 1403/01/20
7804048 استعلام قیمت تامین نیروی انسانی به منظور انجام کلیه امور مربوط به رختشویخانه استان مازندران 1403/01/15 1403/01/20
7802654 استعلام قیمت واگذاری فعالیتهای مربوط به رختشویخانه استان مازندران 1403/01/14 1403/01/18
7798826 استعلام قیمت واگذاری فعالیتهای مربوط به رختشویخانه استان مازندران 1403/01/09 1403/01/15
7794079 استعلام قیمت واگذاری امور مربوط به تامین امنیت روانی و اجتماعی بیمارستان با نیاز 2 نفر در هر شیفت به شرکتهای انتظام دارای مجوز از ناجا استان مازندران 1403/01/06 1403/01/09
7793974 استعلام قیمت واگذاری سرویس کارکنان ( سه دستگاه خودروی مینی بوس) برای بیمارستان استان مازندران 1403/01/06 1403/01/09
7785726 استعلام قیمت انجام ایاب و ذهاب دانشجویان استان مازندران 1402/12/26 1403/01/05
7785079 استعلام قیمت واگذاری امور مربوط به تامین امنیت با استفاده از نیروی انتظامی استان مازندران 1402/12/26 1403/01/05
7785016 استعلام قیمت واگذاری سرویس کارکنان ( سه دستگاه خودروی مینی بوس) برای بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار استان مازندران 1402/12/26 1403/01/05
7784963 استعلام قیمت واگذاری فعالیت های مربوط به ماشین نویسی نامه ها و اوراق اداری به صو.رت قرارداد حجمی در بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار استان مازندران 1402/12/26 1403/01/05
7784713 استعلام قیمت انجام ایاب و ذهاب دانشجویان طبق مسیر تعین شده برابر ساعت اعلام شده توسط مقاطعه دهنده استان مازندران 1402/12/26 1403/01/05
7775321 استعلام قیمت واگذاری فعالیتهای مربوط به رختشویخانه بیمارستان امام رضا(ع)آمل استان مازندران 1402/12/22 1402/12/26
صفحه 1 از 66