مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5752075 استعلام اتانول طبی غلظت 70 درصد 1401/07/11 1401/07/16
5752036 استعلام تیغ بیستوری سایز 11 و چند قلم دیگر طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5752022 استعلام تشک بستری بیمار سایز 15 سانت و 2*90 و یک قلم دیگر طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751996 استعلام لباس بیمار جنس فلامنت 1401/07/11 1401/07/16
5751946 استعلام چشم بند موزاد سایز مدیوم و یک قلم دیگه طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751938 استعلام شالدون کتتر همودیالیز سایز 20 1401/07/11 1401/07/16
5751916 استعلام نیدل اسپاینال سایز 25 ویک قلم دیگر طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751826 استعلام هموواک سایز 12 و چند قلم دیگه طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751808 استعلام میکروست پزشکی معمولی و یک قلم دیگر طبقلیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751768 استعلام دستکش لاتکس سایز متوسط و چند قلم دیگر طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751636 استعلام ماسک ثابت آمبوبگ سایز صفر بیهوشی و چند قلم دیگر طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751622 استعلام ست لوله خورطومی بیهوشی شفاف بزرگسال و یک قلم دیگر طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751530 استعلام سیستم احضار پرستار بی سیم بیمارستانی 1401/07/11 1401/07/16
5751497 استعلام ماسک سه لایه بند دار جهت اتاق عمل و جراح 1401/07/11 1401/07/16
5751340 استعلام پله کنار تخت دوطبقه بیمارستانی جنس ABS 1401/07/11 1401/07/16
5749931 استعلام مایکروفر25لیتری 1401/07/10 1401/07/14
5749253 استعلام باطری UPSتوان 20KVa28AHو چهارقلم دیگر 1401/07/10 1401/07/14
5735069 استعلام کیت BHCG منو باید (الیزا) 1401/07/09 1401/07/12
5734963 استعلام ایجاد سایبان جهت دو دستگاه چیلر بیمارستان 1401/07/09 1401/07/12
5734184 استعلام کابل برق دو و نیم و هجده قلم دیگر طبق لیست پیوست 1401/07/09 1401/07/12
صفحه 1 از 143