کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856582 استعلام قیمت صفر بند آنژیوکت استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/01
7842560 استعلام قیمت پد مخصوص دستگاه تنس استان خوزستان 1403/01/28 1403/01/30
7842294 استعلام قیمت گوشت گوساله کشتار روز استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7842059 استعلام قیمت موادغذایی استان خوزستان 1403/01/28 1403/01/30
7839721 استعلام قیمت قرارداد ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه نگهداری و راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/01
7839710 استعلام قیمت قرارداد ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه نگهداری و راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان 17شهریور آبادان استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/01
7835601 استعلام قیمت مصرفی آزمایشگاهی استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/29
7833957 استعلام قیمت صفربند آنژیوکت استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/28
7833771 استعلام قیمت ست سرم استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/28
7833522 استعلام قیمت لوله ساکشن 30 خاکستری استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/28
7833107 استعلام قیمت کاتتر ساب کلاوین استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/28
7833046 استعلام قیمت سوند دبل جی 4 و 4/8 استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/28
7833020 استعلام قیمت اندوبگ لاپاراسکوپی استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/28
7832964 استعلام قیمت کلیپس همولاک بنفش ( 9 بسته 14 تایی (6عددی) ) استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/28
7832690 استعلام قیمت سرجی سل 10*20 ( 20 عدد) استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/28
7829877 استعلام قیمت برنچ ایرانی 1200 کیلو استان خوزستان 1403/01/25 1403/01/29
7829794 استعلام قیمت شیر کم چرب 200 سی سی 10000 پاکت استان خوزستان 1403/01/25 1403/01/29
7828893 استعلام قیمت نخ جراحی استان خوزستان 1403/01/25 1403/01/27
7810798 استعلام قیمت مصرفی آزمایشگاه : تجهیزات استخراج برای آزمایشگاه ها و ... استان خوزستان 1403/01/18 1403/01/21
7808061 استعلام قیمت روغن مایع پخت و پز و سرخ کردنی استان خوزستان 1403/01/16 1403/01/20
صفحه 1 از 75