کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3876581 استعلام قیمت پوشه تریاژ پشت رو چاپ استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3876482 استعلام قیمت شیت رنگی ICU چهارنگ A3تسویه شش ماهه استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3876413 استعلام قیمت اتانول استان تهران 1400/02/25 1400/02/27
3876403 استعلام قیمت محلول ضد عفونی کننده اتانول الکل دناتوره استان تهران 1400/02/25 1400/02/27
3876374 استعلام قیمت پاکت نخودی با چاپ و طراحی استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3876355 استعلام قیمت کاردکس دارویی استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3876340 استعلام قیمت پاکت رادیولوژی طبق نمونه تسویه مدتدار شش ماه طبق روال استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3876326 استعلام قیمت کارت بستری تسویه مدتدار شش ماه طبق روال بیمارستان استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3876263 استعلام قیمت DVD خام استان تهران 1400/02/25 1400/02/27
3875208 استعلام قیمت پوزیشن دهنده زیر سری سوپاین پزشکی استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3874268 استعلام قیمت دفتر تریتمنت 200 برگی استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3874208 استعلام قیمت برچسب بزرگ سرم استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3869014 استعلام قیمت تابلو راهنمایی مسیر نما مستطیل استان تهران 1400/02/21 1400/02/25
3868938 استعلام قیمت کاسه یکبارمصرف استان تهران 1400/02/21 1400/02/25
3864568 استعلام قیمت کلیر بوک با چاپ پشت رو با تایید پزشکی هسته ای استان تهران 1400/02/20 1400/02/22
3864561 استعلام قیمت کلیر بوک استان تهران 1400/02/20 1400/02/22
3863887 استعلام قیمت پنس روده فورسپس جراحی عمومی استان تهران 1400/02/20 1400/02/22
3863625 استعلام قیمت فورسپس نوع انبرقفلی پزشکی استان تهران 1400/02/20 1400/02/22
3851294 استعلام قیمت کابل مانیتورینگ پزشکی استان تهران 1400/02/19 1400/02/21
3851170 استعلام قیمت تیغ سه لبه یکبار مصرف استان تهران 1400/02/19 1400/02/21
صفحه 1 از 269