مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام اجرای پروژه رفع حریم شبکه و تاسیسات شهری خاتم و نصب و جابجایی ترانس 1400/07/29
استعلام نصب ترانس جهت رفع افت ولتاژ 1400/07/27
استعلام بازسازی نگهبانی واتفاقات امور برق 1400/07/27
استعلام نصب ترانس 1400/07/26
استعلام اتفاقات و عملیات 1400/07/25
استعلام "نصب و تعمیرات لوازم اندازه گیری مشترکین عادی" 1400/07/26
استعلام مرمت و قالب گیری تیرهای فرسوده روستایی-فاز یک 1400/07/26
استعلام نصب ترانس مورک و وقفک سانیج 1400/07/24
استعلام نوار هشدار دهنده اعلام خطر پلاستیکی 1400/07/22
استعلام رینگ و مانور شبکه 1400/07/24
استعلام رینگ و مانور شبکه فشار متوسط خیابان 1400/07/24
استعلام ترانس روستایی 1400/07/24
استعلام خدمات نصب و تعویض و تعمیرات و تست و قطع ووصل 1400/07/22
استعلام ساخت ونصب پارکینگ سایبانی 1400/07/22
استعلام نصب، تبدیل و جابجایی ترانس جهت رفع افت ولتاژ روستایی 1400/07/24
استعلام نصب، تبدیل و جابجایی ترانس جهت رفع افت ولتاژ و تعدیل بار شهری 1400/07/22
استعلام نصب وتبدیل ترانس جهت رفع افت ولتاژ روستای 1400/07/22
استعلام احداث شبکه روشنائی ونصب چراغ شهری 1400/07/22
استعلام مرمت،قالب گیری وتعویض تیرهای فرسوده روستائی 1400/07/22
استعلام پروژه برق رسانی پردیس یاران-محدوده مدیریت توزیع برق شهرستان یزد- امور برق دو 1400/07/20
صفحه 1 از 57