کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6884918 استعلام قیمت لوله فالکن استان قم 1402/05/17 رجوع به آگهی
4879835 استعلام قیمت مصرفی آزمایشگاه ـ کیت کلسترول آزمایشگاه تشخیص طبی بسته 1 کیتی نام تجارتی TKS استان قم 1400/11/25 1400/11/27
4875745 استعلام قیمت کابل تمام افشان استان قم 1400/11/24 1400/11/25
4867712 استعلام قیمت کیت hCG بتا آزمایشگاه تشخیص طبی استان قم 1400/11/21 1400/11/23
4861430 استعلام قیمت قرارداد خدمات پشتیبانی کلاینت ها استان قم 1400/11/19 1400/11/21
4855283 استعلام قیمت یخچال دارو استان قم 1400/11/17 1400/11/20
4825022 استعلام قیمت خرید محلول استان قم 1400/11/14 1400/11/16
4785348 استعلام قیمت لوله مسی و متعلقات استان قم 1400/11/08 1400/11/10
4772444 استعلام قیمت آنژیوکت صورتی استان قم 1400/11/07 1400/11/10
4760311 استعلام قیمت دستکش جراحی استان قم 1400/11/06 1400/11/07
4760310 استعلام قیمت دستکش معاینه غیر استریل استان قم 1400/11/06 1400/11/07
4760225 استعلام قیمت تامین میکروست تخصصی 3300عدد استان قم 1400/11/06 1400/11/09
4759562 استعلام قیمت ماسک شفاف بیهوشی تاریخ بلند استان قم 1400/11/06 1400/11/09
4759561 استعلام قیمت آنژیوکت استان قم 1400/11/06 1400/11/09
4759537 استعلام قیمت استعلام بها جهت : دستکش لاتکس کوچک (smal ) استان قم 1400/11/06 1400/11/07
4759532 استعلام قیمت دستکش لاتکس استان قم 1400/11/06 1400/11/07
4759528 استعلام قیمت دستکش جراحی سایز 8 استریل استان قم 1400/11/06 1400/11/07
4759290 استعلام قیمت دستگاه پرینتر معمولی 12 عدد ، دستگاه پرینتر حرارتی 16 عدد استان قم 1400/11/06 1400/11/10
4757712 استعلام قیمت تامین پیچ کانوله استان قم 1400/11/05 1400/11/07
4757244 استعلام قیمت تامین دستکش جراحی استریل 6.5 استان قم 1400/11/05 1400/11/07
صفحه 1 از 52