کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7866992 استعلام قیمت سه راهی آنژیوکت 5000 عدد استان یزد 1403/02/01 رجوع به آگهی
7865405 استعلام قیمت شنت سه راه بزرگسال 50 عدد شنت ساب کلاوین دوراه 50عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7865377 استعلام قیمت کانکشن بیهوشی 500 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7865244 استعلام قیمت ماسک بیهوشی شماره 4 100 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7865237 استعلام قیمت ست جار نبولایزر 100 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7865223 استعلام قیمت سوند دبل جی 28*4 1000 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7865108 استعلام قیمت سوزن فیستولای شریانی 3000 عدد سوزن فیستولای وریدی 3000 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7865105 استعلام قیمت سرجی سل 50 عدد سرجی اسلیپ (شورت طبی) 200 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7865048 استعلام قیمت صافی دیالیز 5000 عدد پودر دیالیز 5000 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864935 استعلام قیمت فینگر تیپ بزرگسال 5000 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864897 استعلام قیمت کیسه ادرار اطفال دخترانه 2000 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864871 استعلام قیمت سرسوزن مشکی 100.000 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864795 استعلام قیمت سر سوزن انسولین 2000 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864770 استعلام قیمت چست لید اطفال 300 عدد چست باتل 100 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864694 استعلام قیمت ست دیالیز 6000 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864692 استعلام قیمت سوند نلاتون سبز 10.000 عدد سوند نلاتون قرمز 120 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864677 استعلام قیمت پد چشمی استریل 100 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864647 استعلام قیمت ماسک اکسیژن بگدار 500 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864645 استعلام قیمت چسب ضد حساسیت رولی 5000 حلقه استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
7864631 استعلام قیمت گردنبند سایز لارج 100 عدد استان یزد 1403/02/01 1403/02/03
صفحه 1 از 55