کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7707418 استعلام قیمت framo pumps استان هرمزگان 1402/12/05 1402/12/08
7707172 استعلام قیمت sea water pumps engine room استان هرمزگان 1402/12/05 1402/12/08
7705607 استعلام قیمت گریتینگ گالوانیزه تسمه در تسمه ، 30*3 ، چشمه 30*30 میلیمتر استان هرمزگان 1402/12/05 1402/12/08
7699971 استعلام قیمت تعویض ونصب رابر 120 اینچ شیر پروانه ای استان هرمزگان 1402/12/03 1402/12/07
7698786 استعلام قیمت زنجیر - جوینت شگل - استان هرمزگان 1402/12/02 1402/12/07
7698599 استعلام قیمت فعالیت های Steel Work مربوط به شناورهای تعمیراتی مستقر در شمال پارکینگ D7 استان هرمزگان 1402/12/02 1402/12/08
7698574 استعلام قیمت اجرای بخشی از فعالیت های مکانیکال مربوط به یک فروند شناور تعمیراتی استان هرمزگان 1402/12/02 1402/12/08
7696271 استعلام قیمت cutting nut and bolt--CLEANING +WIRING PAINTING AND LUBRICATION SPINDLE IN W.B TANK 5 PORT استان هرمزگان 1402/12/02 1402/12/07
7689878 استعلام قیمت سرویس AUX L.O COOLER استان هرمزگان 1402/12/01 1402/12/07
7689615 استعلام قیمت Cooler Cam Shaft L.O سرویس / سرویس هیتر پیوری فایر و تمام کارهای مربوط به Cam Shaft . / سرویس کولر کمپرسور هوا / سرویس ایر اجکتور کولر / سرویس کولر روغن C.O.P.T استان هرمزگان 1402/12/01 1402/12/07
7688618 استعلام قیمت fabrication&machining of s.s استان هرمزگان 1402/11/30 1402/12/02
7688342 استعلام قیمت Removing & Overhal of IG fanboth side threaded coupling including: 1.remove & welding the impeller bolt 2.Tools fabrication& machining for removing the propeller. 3. remove connecting ro... استان هرمزگان 1402/11/30 1402/12/02
7687437 استعلام قیمت tefelon sheave fabrication - SHAFT fabrication - MACHINING and DRILLING & TAPPING ON FILTER BOX HOLDER استان هرمزگان 1402/11/30 1402/12/02
7685778 استعلام قیمت remove the pump room impller cap استان هرمزگان 1402/11/30 1402/12/02
7685775 استعلام قیمت cutting nut and bolt استان هرمزگان 1402/11/30 1402/12/02
7685245 استعلام قیمت چراغ led مارک سی نور 150 وات استان هرمزگان 1402/11/30 1402/12/02
7675573 استعلام قیمت اجرای خدمات پاکسازی و جمع آوری زباله های سایت استان هرمزگان 1402/11/28 1402/12/02
7675434 استعلام قیمت اجرای بخشی از فعالیت های مکانیکال مربوط به یک فروند شناور تعمیراتی استان هرمزگان 1402/11/28 1402/12/02
7675343 استعلام قیمت فعالیت های Steel Work مربوط به شناورهای تعمیراتی مستقر در شمال پارکینگ D7 استان هرمزگان 1402/11/28 1402/12/02
7674283 استعلام قیمت 20تن اکسیژن مایع خلوص99/999 استان هرمزگان 1402/11/28 1402/12/01
صفحه 1 از 292