کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7780798 استعلام قیمت 21349 تکمیل سیستم گرمایشی مدارس جوانرود استان کرمانشاه 1402/12/23 1402/12/27
7775796 استعلام قیمت 6406 تعمیرات مدارس ابتدایی ناحیه یک استان کرمانشاه 1402/12/22 1402/12/27
7775610 استعلام قیمت 21330 تعمیرات مدرسه هاجر ناحیه 3 استان کرمانشاه 1402/12/22 1402/12/27
7775598 استعلام قیمت 21329 سیستم گرمایشی مدرسه استان کرمانشاه 1402/12/22 1402/12/27
7772609 استعلام قیمت 16048 تعمیرات اساسی مدرسه استان کرمانشاه 1402/12/21 1402/12/26
7760897 استعلام قیمت 6406 تعمیرات مدارس ابتدایی استان کرمانشاه 1402/12/17 1402/12/22
7750427 استعلام قیمت 16048 تعمیرات اساسی مدرسه استان کرمانشاه 1402/12/15 1402/12/19
7746654 استعلام قیمت 16672 احداث زمین چمن مصنوعی مدرسه روستای میرآباد ثلاث استان کرمانشاه 1402/12/14 1402/12/19
7746517 استعلام قیمت 16672 احداث زمین چمن مصنوعی مدرسه استان کرمانشاه 1402/12/14 1402/12/19
7731423 استعلام قیمت 18246 تعمیرات اساسی مدرسه استان کرمانشاه 1402/12/09 1402/12/14
7731195 استعلام قیمت 16048 تعمیرات اساسی مدرسه پوشینه بافتناحیه2 استان کرمانشاه 1402/12/09 1402/12/14
7731191 استعلام قیمت 6406 تعمیرات مدارس ابتدایی ناحیه یک استان کرمانشاه 1402/12/09 1402/12/15
7723792 استعلام قیمت 16672 احداث زمین چمن مصنوعی مدرسه روستای میرآباد ثلاث استان کرمانشاه 1402/12/08 1402/12/13
7723786 استعلام قیمت 16672 احداث زمین چمن مصنوعی مدرسه ابوریحان بیرونی ازگله ثلاث استان کرمانشاه 1402/12/08 1402/12/13
7689724 استعلام قیمت تعمیرات اساسی مدرسه استان کرمانشاه 1402/12/01 1402/12/08
7686441 استعلام قیمت سیستم گرمایشی مدارس ثلاث استان کرمانشاه 1402/11/30 1402/12/03
7685247 استعلام قیمت 16672 احداث زمین چمن مصنوعی مدرسه روستا استان کرمانشاه 1402/11/30 1402/12/03
7685239 استعلام قیمت تعمیرات مدارس ابتدایی ناحیه یک و ماهیدشت استان کرمانشاه 1402/11/30 1402/12/03
7656446 استعلام قیمت 16672 احداث زمین چمن مصنوعی مدرسه روستای میرآباد ثلاث استان کرمانشاه 1402/11/23 1402/11/28
7656232 استعلام قیمت 16672 احداث زمین چمن مصنوعی مدرسه ابوریحان بیرونی ازگله ثلاث استان کرمانشاه 1402/11/23 1402/11/28
صفحه 1 از 66