کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7862400 استعلام قیمت آنژیوکت زرد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/30 1403/02/02
7856820 استعلام قیمت آمینو تست 100 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/29 1403/02/01
7843164 استعلام قیمت پارچه تنظیف رولی 50 متری-10000 متر استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/28 1403/01/30
7843027 استعلام قیمت آنژیوکت زرد-10000 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/28 1403/01/30
7843020 استعلام قیمت دروشیت (زیر انداز ) ساده 5/000 عدد-دروشیت (زیر انداز ) بالدار 5/000 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/28 1403/01/30
7843008 استعلام قیمت آنژیوکت آبی-10000 عدد- استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/28 1403/01/30
7838283 استعلام قیمت نلاتون آبی 2400 -نلاتون مشکی 1500-نلاتون سبز 1200-نلاتون سفید 1200 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/27 1403/01/29
7836829 استعلام قیمت سوند فولی دو راه شماره 18؛3000 عدد-سوند فولی دو راه استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/27 1403/01/29
7836458 استعلام قیمت آمینو تست 100 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/27 1403/01/29
7836216 استعلام قیمت فیلتر هوا دستگاه تصفیه خانه فاضلاب طبق نمونه 2 عدد-روغن ده یا چهل هیدرولیک 20 لیتر- استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/27 1403/01/29
7836215 استعلام قیمت انکوباتور نوزاد 1 دستگاه استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/27 1403/01/29
7835502 استعلام قیمت کاسه نوبولایزر 10 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/01/28
7835454 استعلام قیمت کاغذ گراف 70*100 صد کیلوگرم مهندس راوند 09175183734 استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/01/28
7832400 استعلام قیمت آنژیوکت آبی-10000 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/01/28
7832210 استعلام قیمت آنژیوکت زرد-10000 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/01/28
7828440 استعلام قیمت نلاتون آبی 2400 -نلاتون مشکی 1500-نلاتون سبز 1200-نلاتون سفید 1200 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/27
7828388 استعلام قیمت پنبه 100 گرمی 3000 بسته استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/27
7827531 استعلام قیمت سوند فولی دو راه شماره 18؛3000 عدد-سوند فولی دو راه شماره 16؛3000 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/27
7826853 استعلام قیمت آمینو تست 100 عدد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/22 1403/01/26
7826386 استعلام قیمت فیلتر هوا دستگاه تصفیه خانه فاضلاب - روغن ده یا چهل هیدرولیک استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/21 1403/01/26
صفحه 1 از 70