مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تعمیر مدرسه استثنایی رودکی ناحیه 2 اهواز 1399/12/04 1399/12/09
استعلام تکمیل مدرسه یک کلاسه شهید محمد خیابانی روستای پنهنی الوار گرمسیری 1399/10/09 1399/10/11
استعلام تکمیل مدرسه دو کلاسه روستای نسه شیرین بهار عشایر اندیکا 1399/10/09 1399/10/11
استعلام تکمیل مدرسه یک کلاسه دانش روستای پامله دهدز 1399/10/09 1399/10/11
استعلام تکمیل مدرسه یک کلاسه خندق روستای دره پل الوار گرمسیری 1399/10/09 1399/10/11
استعلام تکمیل مدرسه یک کلاسه لاله روستای مازو الوار گرمسیری 1399/10/09 1399/10/11
استعلام تکمیل مدرسه دو کلاسه روستای شاهزاده عبدالله عشایر اندیکا 1399/10/08 1399/10/10
استعلام تکمیل مدرسه دو کلاسه روستای صالح ابراهیم عشایر اندیکا 1399/10/08 1399/10/10
استعلام تکمیل مدرسه یک کلاسه مطهره روستای تنگ زر عشایر دزفول 1399/10/08 1399/10/10
استعلام تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای گرداب چلو عشایر اندیکا 1399/10/08 1399/10/10
استعلام تکمیل مدرسه یک کلاسه خلیج فارس روستای سید محمود عشایر دزفول 1399/10/08 1399/10/10
استعلام کشف قیمت 1399/10/02 1399/10/06
استعلام خدمات چاپ و صحافی 1398/12/21 1398/12/21
استعلام بازسازی دبیرستان 1398/12/20 1398/12/22
استعلام بازسازی دبستان 1398/12/20 1398/12/22
استعلام بها جهت : بازسازی مدرسه 9 کلاسه شهیدان تقی زاده مسجدسلیمان با رویکرد مدیریت سبز 1398/12/20 1398/12/22
استعلام بازسازی مدرسه 10 کلاسه 1398/12/20 1398/12/22
استعلام محوطه سازی آسفالتی مدارس 1398/12/17 1398/12/19
استعلام محوطه سازی آسفالتی مدرسه 10کلاسه 1398/12/14 1398/12/14
استعلام محوطه سازی آسفالتی 1398/12/13 1398/12/14
صفحه 1 از 12