کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7824234 استعلام قیمت خرید حبوبات استان اردبیل 1403/01/21 1403/01/26
7823050 استعلام قیمت چست لید استان اردبیل 1403/01/21 1403/01/26
7820145 استعلام قیمت هندسپت نیم لیتری دارای الکل70درصدوماده کلرهگزیدین استان اردبیل 1403/01/20 1403/01/25
7818961 استعلام قیمت دستکش جراحی استریل بدون پودر حریر استان اردبیل 1403/01/20 1403/01/25
7818923 استعلام قیمت سه راهی برانول و اریگاتور استان اردبیل 1403/01/20 1403/01/25
7818759 استعلام قیمت چسب رولی,لانست و هپارین لاک استان اردبیل 1403/01/20 1403/01/25
7818697 استعلام قیمت ژیلت و جوراب وچسب ضد حساسیت استان اردبیل 1403/01/20 1403/01/25
7815644 استعلام قیمت دستکش معاینه بدون پودر لاتکس استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/21
7815619 استعلام قیمت چسب لکوپلاست استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/21
7815025 استعلام قیمت گاز خط دار 16 لایه خط دار دوردوخت نیم کیلویی استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/21
7814798 استعلام قیمت گاز 16ساده لایه نیم کیلویی استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/21
7814572 استعلام قیمت گاز 8 لایه نیم کیلویی استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/21
7814041 استعلام قیمت آنژیوکت استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/21
7812176 استعلام قیمت سرنگ خونگیری استان اردبیل 1403/01/18 1403/01/20
7808400 استعلام قیمت خرید کاغذ A4 استان اردبیل 1403/01/16 1403/01/20
7808377 استعلام قیمت خرید زیر انداز بیمار استان اردبیل 1403/01/16 1403/01/20
7808345 استعلام قیمت خرید کیسه زباله زرد و مشکی استان اردبیل 1403/01/16 1403/01/20
7803064 استعلام قیمت خرید شوینده استان اردبیل 1403/01/14 1403/01/16
7803062 استعلام قیمت خرید دستمال کاغذی استان اردبیل 1403/01/14 1403/01/16
7802369 استعلام قیمت خرید روغن گیاهی استان اردبیل 1403/01/14 1403/01/16
صفحه 1 از 62