کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854970 استعلام قیمت انواع نایلون سفید رنگ استان زنجان 1403/01/28 1403/02/01
7842809 استعلام قیمت سرویس وتعمیرات اساسی ایر واشر استان زنجان 1403/01/28 1403/02/01
7841332 استعلام قیمت سرسوزن گیج 32 مشکی روشن استان زنجان 1403/01/28 1403/01/30
7841163 استعلام قیمت چست تیوب 28--- 200 عدد چست تیوب 32 --- 200عدد استان زنجان 1403/01/28 1403/01/30
7841162 استعلام قیمت سرنگ 10 استان زنجان 1403/01/28 1403/01/30
7841156 استعلام قیمت درن پن رز سایز 1/5 استان زنجان 1403/01/28 1403/01/30
7841151 استعلام قیمت اواع سوند نلاتون استان زنجان 1403/01/28 1403/01/30
7841147 استعلام قیمت اید وی صفر - چهر - پنج استان زنجان 1403/01/28 1403/01/30
7841080 استعلام قیمت ژیلت استان زنجان 1403/01/28 1403/01/30
7841056 استعلام قیمت کاتتر CVC بزرگسال دوره وسه راه از هر کدام 200 عدد استان زنجان 1403/01/28 1403/01/30
7840216 استعلام قیمت اکستنشن تیوپ استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7840189 استعلام قیمت ست ونتیلاتور بزرگسال -شفاف ومات استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7840182 استعلام قیمت آمبویگ اطفال ایران استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7839813 استعلام قیمت میکروپمپ نوع A ونوع B استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7839788 استعلام قیمت خط کش cvp استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7839779 استعلام قیمت پلیت یکبار مصرف برگسال 4000 عدد- تک لبه پلیت یکبار مصرف اطفال استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7839718 استعلام قیمت قلم کوتر بزگسال 5000 استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7839706 استعلام قیمت ست سرم استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7839697 استعلام قیمت ساکشن تیوپ 30 استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7839670 استعلام قیمت آنژیوکت زرد استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
صفحه 1 از 52