کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7817779 استعلام قیمت اجرای عملیات افزایش تکنولوژی USO سایتهای موبایل سطح استان استان زنجان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7817778 استعلام قیمت اجرای عملیات افزایش تکنولوژی USO سایتهای موبایل سطح استان استان زنجان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7776912 استعلام قیمت اجرای عملیات عمرانی و جمع آوری تجهیزات از سایت موبایل قبلی و نصب و راه اندازی سایت جدید موبایل استان زنجان 1402/12/22 رجوع به آگهی
7774415 استعلام قیمت اجرای عملیات عمرانی و جمع آوری تجهزات از سایت موبایل قبلی و نصب و راه اندازی سایت جدید موبایل عوارضی استان زنجان 1402/12/22 رجوع به آگهی
7766884 استعلام قیمت انجام عملیات اجرایی کابلکشی ارتباطی فیبر نوری استان زنجان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7741878 استعلام قیمت افزایش تکنولوژی هشت سایت موبایل استان زنجان 1402/12/13 رجوع به آگهی
7741508 استعلام قیمت اجرای عملیات عمرانی و جمع آوری تجهیزات از سایت موبایل قبلی و نصب و راه اندازی سایت جدید موبایل عوارضی استان زنجان 1402/12/13 رجوع به آگهی
7683845 استعلام قیمت خرید سیم رانژه 06-2 سفید و سبز استان زنجان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7664772 استعلام قیمت اجرای عملیات عمرانی و جمع اوری تجهیزات از سایت موبایل قبلی و نصب و راه اندازی سایت جدید موبایل عوارضی استان زنجان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7647823 استعلام قیمت نگهداری تاسیسات الکتریکی برق و تلفن با تامین مصالح در کلیه ساختمانها و مراکز فنی و اداری و ایستگاههای استان زنجان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7644956 استعلام قیمت نگهداری تاسیسات الکتریکی برق و تلفن با تامین مصالح در کلیه ساختمانها و مراکز فنی و اداری و ایستگاههای استان زنجان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7600803 استعلام قیمت انجام عملیات عمرانی و نصب و راه اندازی سایت جدید موبایل قره اوغلانلوzn1822-- پروژه جابجایی استان زنجان 1402/11/10 رجوع به آگهی
7580824 استعلام قیمت خرید جعبه پست - کنکتور عدسی - ماژول و لوله پست استان زنجان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7579249 استعلام قیمت خرید جعبه پست – کنکتور عدسی – ماژول و لوله پست استان زنجان 1402/11/03 رجوع به آگهی
7573677 استعلام قیمت واگذاری نگهداری تاسیسات الکتریکی برق و تلفن با تامین مصالح در کلیه ساختمانها و مراکز فنی و اداری و ایستگاههای تابعه استان زنجان 1402/11/02 رجوع به آگهی
7571096 استعلام قیمت نگهداری تاسیسات الکتریکی برق و تلفن با تامین مصالح در کلیه ساختمانها و مراکز فنی و اداری و ایستگاههای تابعه استان زنجان 1402/11/02 رجوع به آگهی
7571086 استعلام قیمت خرید جعبه پست – کنکتور عدسی – ماژول و لوله پست استان زنجان 1402/11/02 رجوع به آگهی
7568641 استعلام قیمت خرید 24 سلول باتری 2 ولت 1500 آمپر ساعت سیلد استان زنجان 1402/11/01 رجوع به آگهی
7566482 استعلام قیمت خرید 24 سلول باتری 2ولت 1500آمپر ساعت سیلد استان زنجان 1402/11/01 رجوع به آگهی
7563861 استعلام قیمت واگذاری انجام عملیات عمرانی و نصب و راه اندازی سایت جدید استان زنجان 1402/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 64