مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام ایمن سازی کانال آب(احداث دیوار حائل) 1400/07/18 1400/07/21
استعلام همسطح سازی قبور و تکمیل آرامستان 1400/07/18 1400/07/21
استعلام نصب اقلام ترافیکی در سطح شهر 1400/07/06 1400/07/10
استعلام پروژه مطالعه و تدوین راهکارها جهت جمع آوری و دفع آبهای سطحی معابر 1400/07/06 1400/07/10
استعلام ایمن سازی کانال آب(احداث دیوار حائل) 1400/07/06 1400/07/10
استعلام خرید و اجرای زیر مخزنی بتنی و جدولی 1400/06/10 1400/06/13
استعلام پروژه مطالعه و تدوین راه کارها جهت جمع آوری و دفع آبهای سطحی 1400/06/10 1400/06/13
استعلام خرید لوازم جهت زیبا سازی شهری 1400/06/10 1400/06/13
استعلام خرید و نصب ست بازی کودکان 1400/06/07 1400/06/10
استعلام خرید مخازن پلی اتیلین آب 1400/06/07 1400/06/10
استعلام خرید لوازم روشنایی 1400/06/07 1400/06/10
استعلام خرید رنگ 1400/06/07 1400/06/10
استعلام حفر چاه جذبی 1400/06/04 1400/06/08
استعلام تکمیل چمن مصنوعی زمین بازی پارک گل 1400/06/04 1400/06/08
استعلام خرید دال و اجرای پل 1400/06/04 1400/06/08
استعلام خرید آهن آلات 1400/06/04 1400/06/08
استعلام تعویض چمن زمین بازی پارک 1400/04/14 1400/04/19
استعلام اتلاف سگهای ولگرد و حیوانات موذی 1400/04/14 1400/04/19
استعلام : اصلاح و بازسازی پارک 1400/04/14 1400/04/19
استعلام احداث سرویس بهداشتی در پارک 1400/04/14 1400/04/19
صفحه 1 از 14