کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4368780 استعلام قیمت اصلاح وتوسعه شبکه فاضلاب استان سیستان و بلوچستان 1400/07/12 1400/07/18
4289798 استعلام قیمت پلی الومینیوم کلرایدجامد(پک) استان سیستان و بلوچستان 1400/06/20 1400/06/23
4269590 استعلام قیمت پلی الومینیوم کلرایدجامد(پک) استان سیستان و بلوچستان 1400/06/16 1400/06/20
4062016 استعلام قیمت پلی الومینیوم کلراید(پک) استان سیستان و بلوچستان 1400/04/10 1400/04/13
4055253 استعلام قیمت عملیات اجرایی اصلاح وتوسعه شبکه آب شرب استان سیستان و بلوچستان 1400/04/08 2021/07/01
3217355 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/30 1399/07/02
3179950 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/19 1399/06/23
3178353 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/18 1399/06/23
3176714 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/18 1399/06/22
3174611 استعلام قیمت عملیات لوله رانی در محدوده شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان 1399/06/17 1399/06/22
3163219 استعلام قیمت عملیات اجرائی در روستای چاه احمد شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/12 1399/06/16
3159543 استعلام قیمت برقرسانی به چاه آب شرب مجتمع حاجی آباد کوران واقع در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/11 1399/06/15
3159330 استعلام قیمت برقرسانی واقع در چاه شماره 6 مجتمع دشت سوران واقع در شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان 1399/06/11 1399/06/15
2723914 استعلام قیمت عملیات اجرایی اصلاح انشعاب در روستا استان سیستان و بلوچستان 1399/01/16 1399/01/17
2703713 استعلام قیمت انواع اتصالات واشر و پیچ و مهره استان سیستان و بلوچستان 1398/12/26 1398/12/26
2695143 استعلام قیمت استعلام بها جهت : ادامه حفاری یک حلقه چاه استان سیستان و بلوچستان 1398/12/21 1398/12/24
2695126 استعلام قیمت حفر دو حلقه چاه دستی استان سیستان و بلوچستان 1398/12/21 1398/12/24
2695076 استعلام قیمت استعلام بها جهت : حفر دو حلقه چاه دستی واقع در روستا استان سیستان و بلوچستان 1398/12/21 1398/12/24
2695062 استعلام قیمت لایروبی و اجرای دیواره سنگی سیمانی یک حلقه چاه دستی واقع در روستا استان سیستان و بلوچستان 1398/12/21 1398/12/24
2693702 استعلام قیمت الکتروموتور شناور توان 7/5 اسب بخار مدل RW استان سیستان و بلوچستان 1398/12/21 1398/12/24
صفحه 1 از 143