مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اتصالات جی آرپی 1398/06/26 1398/06/26
کوپلینگ GRP قطر 400 mm فشار 10 bar 1398/06/26 1398/06/26
استعلام بها جهت : اتصالات جی آرپی طبق فرم پیوستی 1398/06/25 1398/06/26
تبدیل و کوپلینگ جی آر پی 1398/06/25 1398/06/26
استعلام بها جهت : فلنج اسپیکات و ... طبق فرم پیوستی 1398/06/25 1398/06/26
تابلو توزیع دارای 4 عددسافت استارتربرای راه اندازی 4 الکتروپمپ هرپمپ به قدرت30KWوخازنهای مربوط به اص... 1398/06/24 1398/06/26
لوله و اینسرتی دو سرفلنج یک متری طبق فرم پیوستی 1398/06/17 1398/06/20
شیر تخلیه هوا تک محفظه دو روزنه چدن داکتیل سایز 50 mm نوع اتصال فلنج دار فشار 16 bar 1398/06/17 1398/06/20
استعلام بها جهت : تبدیل و کوپلینگ جی آر پی طبق فرم پیوستی 1398/06/17 1398/06/20
فلنج اسپیکات و ... 1398/06/17 1398/06/20
صفحه 1 از 241