مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5249025 استعلام واگذاری اجرای عملیات سرویس و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق 1401/03/04 1401/03/08
5196840 استعلام اجرای عملیات سرویس و تعمیرات پیشگیرانه برکناری،نصب مجدد،اصلاح و بازسازی شبکه های برق 1401/02/21 1401/02/25
5100645 استعلام اجرای عملیات تعویض مقره های فیدر گواتر 1401/01/30 1401/02/01
5100472 استعلام اجرای عملیات ایجاد پایداری خط ماشکید جهت ایجاد نقطه مانور خط ماشکید و نیایش 1401/01/30 1401/02/01
5099041 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی 1401/01/29 1401/02/01
5099037 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی 1401/01/29 1401/02/01
5099018 استعلام اجرای عملیات احداث خط بیست کیلوولت جهت تامین برق 1401/01/29 1401/02/01
5059688 استعلام خرید9000مترکابل خودنگهدار6رشته نمره 35 1401/01/21 1401/01/23
5046930 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی 1401/01/20 1401/01/23
5046926 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی 1401/01/20 1401/01/23
5046751 استعلام اجرای عملیات احداث خط بیست کیلوولت جهت تامین برق چاه 1401/01/20 1401/01/23
5043890 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی 1401/01/18 1401/01/22
5043886 استعلام واگذاری اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی 1401/01/18 1401/01/22
5043498 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی 1401/01/18 1401/01/22
5043442 استعلام اجرای عملیات احداث شبکه فشار متوسط 1401/01/18 1401/01/22
5043427 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق شهری 1401/01/18 1401/01/22
5039235 استعلام پایه بتنی برق مدل گرد پیش تنیده 1401/01/17 1401/01/21
5039233 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق شهری 1401/01/17 1401/01/21
5038909 استعلام اجرای عملیات اصلاح خطوط بیست کیلو ولت فیدر 1401/01/17 1401/01/21
5038906 استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه های برق شهری 1401/01/17 1401/01/21
صفحه 1 از 92