کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7828962 استعلام قیمت خرید هارد پشتیبان گیری synology HAT5310- 18TBsata جهت دفتر مرکزی شرکت استان فارس 1403/01/25 1403/01/29
7825562 استعلام قیمت دوره آموزشی حضوری 1 روزه فرآیندهای اخذ پروانه ساخت فرآورده ای طبیعی ، سنتی و مکمل ها استان فارس 1403/01/21 1403/01/27
7825179 استعلام قیمت دوره آموزشی الزامات فنی و اصول GMP واحدهای تولیدی استان فارس 1403/01/21 1403/01/27
7824496 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مستند سازی چک لیست lprps استان فارس 1403/01/21 1403/01/27
7824487 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی دوره های زنجیره ارزش در صنعت غذا و دارو استان فارس 1403/01/21 1403/01/27
7824385 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی فوریتهای پزشکی استان فارس 1403/01/21 1403/01/27
7817222 استعلام قیمت انجام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر اشخاص ثالث استان فارس 1403/01/19 1403/01/21
7781897 استعلام قیمت برگزاری تور نمایشگاهی صنعتی چایناپلاست ( بازدید از نمایشگاه chinaplas2024 و دو کارخانه پلاستیک ) استان فارس 1402/12/23 1402/12/27
7780770 استعلام قیمت پوشش حق بیمه آتش سوزی ساعقه انفجار زلزله آتشفشان سیل و طغیان رودخانه استان فارس 1402/12/23 1402/12/27
7779295 استعلام قیمت انجام مراحل بیمه تکمیل و درمان پرسنل استان فارس 1402/12/23 1402/12/27
7769828 استعلام قیمت انجام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر اشخاص ثالث استان فارس 1402/12/20 1402/12/23
7768102 استعلام قیمت پوشش حق بیمه آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله ، آتشفشان ، سیل و طغیان رودخانه استان فارس 1402/12/20 1402/12/23
7767898 استعلام قیمت نقاشی رنگ روغن مشکات سقف کلیه طبقات و پارکینگ استان فارس 1402/12/20 1402/12/23
7743230 استعلام قیمت پیگیری و ثبت نشان جغرافیایی بین المللی حلوا مسقطی لار استان فارس 1402/12/13 1402/12/16
7709166 استعلام قیمت خرید رنگ ترافیک سرد به میزان 220 کیلو و خرید گلاسبید خط کشی به میزان 150 کیلو استان فارس 1402/12/07 1402/12/10
7699368 استعلام قیمت مطالعه امکان سنجی ایجاد مرکز نوآوری خوشه گیاهان داروئی فارس و خوشه مسقطی لار استان فارس 1402/12/02 1402/12/07
7698882 استعلام قیمت نقاشی رنگ روغن مشکات سقف کلیه طبقات و پارکینگ شرکت و هزینه داربست جهت کار در ساختمان 4 طبقه استان فارس 1402/12/02 1402/12/07
7698622 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مستندسازی چک لیستlprps استان فارس 1402/12/02 1402/12/07
7696981 استعلام قیمت دوره آموزشی الزامات فنی و اصولGMP واحدهای تولیدی استان فارس 1402/12/02 1402/12/07
7696889 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی دوره های آموزشی زنجیره ارزش درصنعت غذا و دارو استان فارس 1402/12/02 1402/12/07
صفحه 1 از 77