کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7824302 استعلام قیمت محلول ها استان کرمان 1403/01/21 1403/01/27
7823275 استعلام قیمت کیسه ادراری استان کرمان 1403/01/21 1403/01/27
7823265 استعلام قیمت کاتتر استان کرمان 1403/01/21 1403/01/27
7823244 استعلام قیمت سرسوزن استان کرمان 1403/01/21 1403/01/27
7823239 استعلام قیمت چسب آنژیوکت استان کرمان 1403/01/21 1403/01/27
7823231 استعلام قیمت دستکش غیراستریل-عدم ارائهirc معتبر مرکز مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد استان کرمان 1403/01/21 1403/01/27
7823012 استعلام قیمت آنژیوکت استان کرمان 1403/01/21 1403/01/27
7811280 استعلام قیمت واگذاری شارژ سیلندرهای خاموش کننده کپسول آتشنشانی استان کرمان 1403/01/18 1403/01/21
7803023 استعلام قیمت کیت سرویس 6000کمپرسور استان کرمان 1403/01/14 1403/01/18
7802900 استعلام قیمت شارژ سیلندر های اکسیژن استان کرمان 1403/01/14 1403/01/18
7794584 استعلام قیمت واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق استان کرمان 1403/01/06 1403/01/09
7793904 استعلام قیمت شارژ سیلندر های اکسیژن استان کرمان 1403/01/06 1403/01/09
7786367 استعلام قیمت فیلتر هپا استان کرمان 1402/12/26 1403/01/06
7786353 استعلام قیمت فیلترکیسه ای استان کرمان 1402/12/26 1403/01/06
7785719 استعلام قیمت واگذاری شارژ سیلندرهای خاموش کننده کپسول آتشنشانی استان کرمان 1402/12/26 1403/01/06
7781695 استعلام قیمت اسلیت لامپ به همراه تنومتر و پایه برق استان کرمان 1402/12/23 1402/12/27
7781059 استعلام قیمت اسلیت لامپ به همراه تنومتر و پایه برق استان کرمان 1402/12/23 1402/12/27
7768603 استعلام قیمت پیچ های ارتوپدی استان کرمان 1402/12/20 1402/12/23
7768551 استعلام قیمت پیچ های ارتوپدی استان کرمان 1402/12/20 1402/12/23
7768502 استعلام قیمت پیچ لاکینگ مینی و پیچ کنسلوس بزرگ استان کرمان 1402/12/20 1402/12/23
صفحه 1 از 72