کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7864870 استعلام قیمت خدمات نقشه برداری ایلراه عشایری ده تل ساطح بخش رودشت شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/01 1403/02/03
7858957 استعلام قیمت آبرسانی شرب سیار به منطقه عشایری کول میشان بخش میانکوه شهرستان اردل طبق فرم پیشنهاد قمت پیوست استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/29 1403/02/02
7834846 استعلام قیمت انجام خدمات نقشه برداری ایلراه عشایری ده تل ساطح بخش رودشت شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/26 1403/01/28
7798755 استعلام قیمت اجرای عملیات خاکریزی پل 10 متری ایلراه عشایری لاسوزنی استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/09 1403/01/15
7786619 استعلام قیمت تجدید استعلام انجام خدمات نقشه برداری ایلراه عشایری ده تل ساطح ( پروژه احداث ابنیه فنی و ایلراه عشایری ساطح استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/26 1402/12/28
7783198 استعلام قیمت خرید نرم افزار تحت وب حضور و غیاب کارکنان استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/24 1402/12/27
7729669 استعلام قیمت تعمیرات نمازخانه و پایگاه بسیج استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/09 1402/12/12
7726926 استعلام قیمت تجدیداستعلام تعمیرات نمازخانه و پایگاه بسیج استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 1402/12/10
7725840 استعلام قیمت انجام خدمات نقشه برداری ایلراه عشایری استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 1402/12/10
7686403 استعلام قیمت انجام خدمات نقشه برداری ایلراه عشایری استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/30 1402/12/02
7685578 استعلام قیمت تعمیرات نمازخانه و پایگاه بسیج اداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/30 1402/12/02
7663365 استعلام قیمت تجدید استعلام برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان کنترل و کاهَش آسیب های اجتماعی، خودباوری اجتماعی، مهارت های زندگی و توانمندسازی زنان عشایر استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/24 1402/11/26
7630113 استعلام قیمت برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، خودباوری اجتماعی و مهارت های زندگی و توامندسازی زنان عشایر استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/15 1402/11/16
7595015 استعلام قیمت برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، خودباوری اجتماعی، مهارت های زندگی و توانمندسازی زنان استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/08 1402/11/10
7575184 استعلام قیمت تکمیل تامین آب شرب کلواری به شهسوار استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/02 1402/11/07
7569275 استعلام قیمت برگزاری کارگاه آموزشی ویژه توانمندسازی زنان عشایر استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/01 1402/11/03
7540908 استعلام قیمت تعمیرات ساختمان امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/24 1402/10/26
7525897 استعلام قیمت تعمیرات ساختمان امور عشایر شهرستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/19 1402/10/21
7515842 استعلام قیمت خرید و نصب دوربین مداربسته استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/17 1402/10/20
7496254 استعلام قیمت احداث ایلراه به منطقه عشایری استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/12 1402/10/16
صفحه 1 از 52