کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829329 استعلام قیمت پوشه پلاستیکی اداری به تعداد 60000 عدد استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/27
7812487 استعلام قیمت سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات الکتریکی مکانیکی و موتورخانه در ساختمان استان خراسان رضوی 1403/01/18 1403/01/20
7808687 استعلام قیمت خرید کارتریج استان خراسان رضوی 1403/01/17 1403/01/19
7792384 استعلام قیمت سرویس و نگهداری و تعمیر 13 دستگاه بالابر پرونده در ادارات امورمالیاتی سطح شهر مشهدو دو دستگاه بالابر خودرو به همراه 3 دستگاه ویلچربر استان خراسان رضوی 1402/12/29 1403/01/06
7792356 استعلام قیمت سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات الکتریکی مکانیکی و موتورخانه در ساختمان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی 1402/12/29 1403/01/06
7792353 استعلام قیمت سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات الکتریکی مکانیکی و موتورخانه در ساختمان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی 1402/12/29 1403/01/06
7792054 استعلام قیمت سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات موتورخانه های ادارات سطح شهر مشهد استان خراسان رضوی 1402/12/28 1403/12/06
7791702 استعلام قیمت سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات الکتریکی مکانیکی و موتورخانه در ساختمان شهرستان استان خراسان رضوی 1402/12/28 1403/12/06
7791696 استعلام قیمت سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات الکتریکی مکانیکی و موتورخانه در ساختمان شهرستان استان خراسان رضوی 1402/12/28 1403/12/06
7776290 استعلام قیمت خرید کارتریج (فایل پیوست) استان خراسان رضوی 1402/12/22 1402/12/24
7776083 استعلام قیمت خرید آهن آلات جهت وال پست و پیش فریم ساختمان استان خراسان رضوی 1402/12/22 1402/12/24
7772138 استعلام قیمت تابلو برق استان خراسان رضوی 1402/12/21 1402/12/24
7771986 استعلام قیمت خرید کاغذ A4 به تعداد 7350 بسته استان خراسان رضوی 1402/12/21 1402/12/24
7771664 استعلام قیمت پوشه پلاستیکی اداری به تعداد 86000عدد استان خراسان رضوی 1402/12/21 1402/12/24
7768903 استعلام قیمت بیمه 31 دستگاه اتومبیل و 12 دستگاه موتورسیکلت استان خراسان رضوی 1402/12/20 1402/12/23
7766934 استعلام قیمت خرید کابل برق و کالاهای روشنایی استان خراسان رضوی 1402/12/20 1402/12/23
7758679 استعلام قیمت سرویس و نگهداری و تعمیر 13 دستگاه بالابر پرونده استان خراسان رضوی 1402/12/16 1402/12/20
7758662 استعلام قیمت سرویس و نگهداری دوره ای و تعمیرات موردی دوربین های امنیتی به هراه متعلقات در ادارات شهر مشهد و شهرستانهای سطح استان استان خراسان رضوی 1402/12/16 1402/12/20
7758648 استعلام قیمت سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات موتورخانه های ادارات سطح شهر مشهد استان خراسان رضوی 1402/12/16 1402/12/20
7758646 استعلام قیمت سرویس و نگهداری 2 دستگاه تهویه پکیج در سایت مرکز اداره کل استان خراسان رضوی 1402/12/16 1402/12/20
صفحه 1 از 67