کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7877504 استعلام قیمت اخذ استاندارد اسانسور درمانگاه با 2توقف، همکف وطبقه اول استان تهران 1403/02/03 1403/02/12
7877267 استعلام قیمت خرید برنج هاشمی درجه به میزان 4000کیلو استان تهران 1403/02/03 1403/02/06
7872857 استعلام قیمت خرید کوکوسیب زمینی اماده بسته بندی شده به میزان150کیلو استان تهران 1403/02/03 1403/02/05
7869096 استعلام قیمت گروه خونی آنتی A تعداد36عددوآنتیB تعداد36عددوآنتی ABتعداد 1عدد استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7869056 استعلام قیمت کیتLHالایزا 96 تستی8 عدد کیت FSH الایزا 96 تستی 8 عدد کیت PSA الیزا 96تستی 8عدد کیت پرولاکتین الایزا 96تستی 10عدد استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7868863 استعلام قیمت لام شیشه ای 72 عددی تعداد 200بسته استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7868841 استعلام قیمت ویال cbcغیر وکیوم در سبز تعداد 36000عدد و ویال pt\pttغیر وکیوم دارای مایع ضد انعقاد ارتفاع 8سانتی متر و درب آبی استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7868823 استعلام قیمت لوله لخته 86*12ژل دار و درب قرمز استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7868423 استعلام قیمت چسب آنژیوکت 8*6 ایرانی استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7864095 استعلام قیمت سوند نلاتون 12سفید 1800عدد و سوند نلاتون 18 تعداد 600 عدد و سوند فولی 14 تعداد 800عدد و سوند فولی 16 تعداد 1200عدد استان تهران 1403/02/01 1403/02/04
7863813 استعلام قیمت کتتر دیالیز 16سانتی (شالدون) تعداد 30عدد و کتتر سی وی سی تعداد 100عدد استان تهران 1403/02/01 1403/02/05
7863559 استعلام قیمت نخ جراحی استان تهران 1403/02/01 1403/02/05
7862631 استعلام قیمت تیغ بیستوری 11تعداد 10بسته و 15تعداد 5بسته و 20تعداد 10بسته و 21تعداد 5 بسته استان تهران 1403/01/30 1403/02/03
7862515 استعلام قیمت گاز ساده 8لایه 50کیلو و گاز ساده 16لایه 1000 کیلو و گاز خط دار 16لایه 500کیلو استان تهران 1403/01/30 1403/02/03
7862454 استعلام قیمت باند گچی دی کست 20سانتی تعداد 384 جفت استان تهران 1403/01/30 1403/02/04
7862406 استعلام قیمت آنژیوکت سبز و آنژیوکت صورتی و آنژیوکت آبی استان تهران 1403/01/30 1403/02/03
7862313 استعلام قیمت سر سوزن بی حسی استان تهران 1403/01/30 1403/02/03
7862239 استعلام قیمت کاغذ پلاسما سایز 10*70 تعداد 8رول و 15*70تعداد 8رول و 20*70تعداد8رول و 25*70تعداد 8رول فقط ایرانی قیمت گذاری شود استان تهران 1403/01/30 1403/02/03
7862235 استعلام قیمت سفتی باکس 5لیتری تعداد 600عدد استان تهران 1403/01/30 1403/02/03
7862152 استعلام قیمت 5 مورد سرنگ استان تهران 1403/01/30 1403/02/03
صفحه 1 از 76