کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7839548 استعلام قیمت جدول و پیاده رو سازی روستای ایراج - خوروبیابانک - 1435512 استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7839538 استعلام قیمت جدول و پیاده رو سازی استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7839469 استعلام قیمت سنگ کاری روستای ملاغره - بویین میاندشت - 1463660 استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7839467 استعلام قیمت سنگ کاری روستای زرنه استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7839307 استعلام قیمت جداره سازی و کف فرش روستا استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7839062 استعلام قیمت کف فرش و جداره سازی روستای ده آباد استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7839056 استعلام قیمت جدول گذاری و پیاده رو سازی روستای علی اباد چی استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7839053 استعلام قیمت سنگ کاری روستای خفر استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7839050 استعلام قیمت پل سازی روستای سیور استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/02
7835531 استعلام قیمت سنگ کاری روستای گنجگان - سمیرم - 1439098 استان اصفهان 1403/01/26 1403/02/01
7834972 استعلام قیمت جدول گذاری و پیاده رو سازی روستا استان اصفهان 1403/01/26 1403/02/01
7834851 استعلام قیمت سنگ فرش معابر روستای قزاآن - کاشان - 1435286 استان اصفهان 1403/01/26 1403/02/01
7834827 استعلام قیمت جدول و کانیو بتنی روستای رحمت آباد - لنجان - 1456001 استان اصفهان 1403/01/26 1403/02/01
7834811 استعلام قیمت دیوار سنگی و سنگ فرش روستای مورکان - لنجان - 1456004 استان اصفهان 1403/01/26 1403/02/01
7830747 استعلام قیمت زیرسازی و جدول و بلوک فرش روستای گنج آباد استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/29
7830654 استعلام قیمت جدول بتنی و سنگی استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/29
7830586 استعلام قیمت جداره سازی روستا استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/29
7830257 استعلام قیمت جدول گذاری و پیاده روسازی روستای رحمت آباد استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/29
7800653 استعلام قیمت جدول و پیاده رو سنگی روستای همگین - دهاقان استان اصفهان 1403/01/11 1403/01/20
7800651 استعلام قیمت زیرسازی و جدول گذاری و کانیو روستای محسن آباد - برخوار استان اصفهان 1403/01/11 1403/01/20
صفحه 1 از 92