مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام مرمت و حفاظت کاروانسرا 1400/06/08 1400/06/11
استعلام تکمیل، تجهیز و مرمت موزه 1400/06/03 1400/06/06
استعلام مرمت و حفاظت کاروانسرا 1400/06/03 1400/06/06
استعلام ساماندهی محوطه تاریخی 1400/06/03 1400/06/06
استعلام تکمیل، تجهیز و مرمت موزه قرآن و کتابت 1400/05/25 1400/05/30
استعلام ساماندهی محوطه تاریخی 1400/05/24 1400/05/30
استعلام تکمیل راه دسترسی مجموعه آبگرم 1400/05/24 1400/05/30
استعلام مرمت و حفاظت کاروانسرا 1400/05/23 1400/05/26
استعلام تکمیل، تجهیز و مرمت موزه قرآن و کتابت 1400/05/21 1400/05/24
استعلام تکمیل مرکز اطلاع رسانی 1400/05/18 1400/05/21
استعلام تکمیل راه دسترسی 1400/05/17 1400/05/21
استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی 1400/05/17 1400/05/21
استعلام ساماندهی محوطه تاریخی 1400/05/17 1400/05/21
استعلام مناسب سازی جنب راه پله و ایجاد بالابر ویژه معلولین 1400/04/15 1400/04/17
استعلام تکمیل و بسترسازی مربوط به دیماند برق 1400/04/14 1400/04/17
استعلام تامین کانکس 3×12 1400/04/14 1400/04/17
استعلام ساماندهی محوطه تاریخی 1400/04/11 1400/04/13
استعلام انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها 1400/04/09 1400/04/12
استعلام تکمیل و بسترسازی مربوط به دیماند برق 1400/04/09 1400/04/12
استعلام فلش مموری 1400/04/09 1400/04/12
صفحه 1 از 42