کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7826250 استعلام قیمت بکارگیری نیروی خدمات تنظیفی (به مدت 12 ماه) از تاریخ 1403/2/1 لغایت 1404/1/31 استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/01/27
7773768 استعلام قیمت ادامه تکمیل زیرساخت های گردشگری لاریجان استان آذربایجان شرقی 1402/12/21 1402/12/24
7773764 استعلام قیمت تکمیل محوطه و سرویس بهداشتی استان آذربایجان شرقی 1402/12/21 1402/12/24
7747072 استعلام قیمت ایجاد، کاشت و حفظ و نگهداری فضای سبز بناها و محوطه های تاریخی اداره کل (به مدت 9 ماه) استان آذربایجان شرقی 1402/12/14 1402/12/17
7732688 استعلام قیمت نمایشگاه نوروزی 1403 صنایع دستی (مسجد کبود) استان آذربایجان شرقی 1402/12/09 1402/12/15
7706578 استعلام قیمت ساماندهی و تعمیر مسجد تاریخی روستای استان آذربایجان شرقی 1402/12/05 1402/12/12
7697121 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان عجب شیر استان آذربایجان شرقی 1402/12/02 1402/12/08
7670069 استعلام قیمت مرمت و ساماندهی کلیسای سهرل استان آذربایجان شرقی 1402/11/25 1402/12/02
7669821 استعلام قیمت ساماندهی و تعمیر مسجد تاریخی روستای قلعه جوق سراب استان آذربایجان شرقی 1402/11/25 1402/12/02
7669815 استعلام قیمت ساماندهی و تعمیر خانه پدری استاد شهریار استان آذربایجان شرقی 1402/11/25 1402/12/02
7614738 استعلام قیمت ادامه مرمت و ساماندهی مسجد استان آذربایجان شرقی 1402/11/13 1402/11/18
7613809 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
7613402 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
7613386 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
7613337 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
7613260 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان عجب شیر استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
7613204 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
7613126 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
7613087 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان بستان آباد استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
7613078 استعلام قیمت آموزش صنایع دستی شهرستان اسکو استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 1402/11/21
صفحه 1 از 60