کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7811823 استعلام قیمت حفر وکول گذاری وپمپاژ یک حلقه چاه در منطقه عشایری استان کرمان 1403/01/18 1403/01/26
7805808 استعلام قیمت تیغ زنی ومرمت راه با گریدر به میزان 200کیلومتر در مناطق عشایری استان کرمان 1403/01/15 1403/01/21
7805669 استعلام قیمت خرید یک عدد کیس کامپیوتر استان کرمان 1403/01/15 1403/01/21
7797390 استعلام قیمت حفر ولوله گذاری وپمپاژ یک حلقه چاه در منطقه عشایری استان کرمان 1403/01/08 1403/01/18
7797349 استعلام قیمت تیغ زنی ومرمت راههای عشایری شهرستان استان کرمان 1403/01/08 1403/01/18
7786721 استعلام قیمت مطالعه ومشاوره عرضه میدان دام استان کرمان 1402/12/26 1403/01/25
7783181 استعلام قیمت مطالعه ومشاوره عرضه میدان دام در مناطق استان کرمان 1402/12/24 1403/01/15
7776448 استعلام قیمت تیغ زنی ومرمت راه با گریدر به میزان 200کیلومتر در مناطق عشایری استان کرمان 1402/12/22 1402/12/27
7761399 استعلام قیمت مطالعه ومشاوره احداث میدان عرضه دام استان کرمان 1402/12/17 1402/12/21
7752512 استعلام قیمت حفر ولوله گذاری وپمپاژ یک حلقه چاه در منطقه عشایری استان کرمان 1402/12/15 1402/12/20
7738789 استعلام قیمت تیغ زنی ومرمت راه با گریدر به میزان 700کیلومتر در مناطق عشایری استان کرمان 1402/12/12 1402/12/16
7738753 استعلام قیمت مطالعه وطراحی عرضه میدان دام استان کرمان 1402/12/12 1402/12/15
7738418 استعلام قیمت تیغ زنی ومرمت راه با گریدر به میزان 400کیلومتر استان کرمان 1402/12/12 1402/12/16
7738403 استعلام قیمت تیغ زنی ومرمت راه با گریدر به میزان 200کیلومتر در مناطق عشایری استان کرمان 1402/12/12 1402/12/16
7738214 استعلام قیمت تیغ زنی ومرمت راه با گریدر به میزان 600کیلومتر در مناطق عشایری استان کرمان 1402/12/12 1402/12/16
7701081 استعلام قیمت مرمت وبهسازی یک دهانه چشمه در منطقه عشایری حاج یوسف شهرستان ارزوئیه استان کرمان 1402/12/03 1402/12/10
7701041 استعلام قیمت مرمت وبهسازی یک دهانه چشمه در منطقه عشایری استان کرمان 1402/12/03 1402/12/08
7690230 استعلام قیمت تیغ زنی ومرمت راه با گریدر در مناطق عشایری ماهان .سیرچ گلباف وراین به میزان 300کیلومتر استان کرمان 1402/12/01 1402/12/07
7686456 استعلام قیمت حفر ولوله گذاری وپمپاژ یک حلقه چاه در منطقه عشایری استان کرمان 1402/11/30 1402/12/07
7686427 استعلام قیمت تکمیل حفاری وپشته بری وکول گذاری یک حلقه چاه دهانه گشاد در منطقه عشایری علی اباد اشکفتی مطابق اسناد پیوست استان کرمان 1402/11/30 1402/12/07
صفحه 1 از 58