کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7855759 استعلام قیمت مطالعه ، طراحی و نظارت ابنیه فنی در سطح روستاها استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/01
7855749 استعلام قیمت مطالعه ، طراحی و نظارت ابنیه فنی در سطح روستاها استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/01
7855746 استعلام قیمت مطالعه ، طراحی و نظارت ابنیه فنی جاده استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/01
7855737 استعلام قیمت اجرای دستمزدی سرامیک 3 بلوک ( 4 ،5 ، 6 ) فاز 1 پروژه نهضت ملی مسکن استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/01
7855694 استعلام قیمت اجرای فنس کشی و روشنایی زمین ورزشی روستای چم چشمه شهرستان جم شرح عملیات : فنس کشی و اجرای روشنایی زمین چمن مصنوعی ورزشی به ابعاد 26*46 متر استان بوشهر 1403/01/29 1403/01/30
7855683 استعلام قیمت مطالعه ، طراحی و نظارت ابنیه فنی در سطح روستاهای تل اشکی ، کره بند و احمدی شهرستان بوشهر– اعتبارات استانی 401ب1502017 طبق لیست پیوستی استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/01
7842812 استعلام قیمت اجرای کفسازی ترکیبی به مساحت 930 متر مربع استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7842557 استعلام قیمت زیرسازی 3200 متر مربع و اجرای جدول 610 متر استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7842487 استعلام قیمت زیرسازی 2500 متر مربع و اجرای جدول 500 متر استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7842427 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای تنگ درکش شهرستان - پروژه عمرانی شرح عملیات : زیرسازی 2630 متر مربع و اجرای جدول 500 متر استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7842365 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا شرح عملیات : اجرای کفسازی ترکیبی به مساحت 800 متر مربع استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7842318 استعلام قیمت اجرای دیوارحفاطتی روستای تلخاب شهرستان دشتستان استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7842102 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای محمدی شهرستان استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7840936 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای کالو شهرستان - پروژه عمرانی سنگ فرش به مساحت 200 متر مربع و کانیوو پیش ساخته 400 متر طول استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/30
7840935 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای کنارکوه - پروژه عمرانی اجرای زیر اساس 1800 متر مربع و سنگ جدول به طول 1600 متر استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/30
7840934 استعلام قیمت اجرای زمین چمن روستای مظفری شمالی - اجرای سنگ جدول و اساس و فنس پیرامونی 1196 متر مربع زمین چمن استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/30
7840933 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای رودشور - پروژه عمرانی شرح عملیات : اجرای اساس و آسفالت 1800 متر مربع استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/30
7840932 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای گاوسفید کوچک اجرای اساس و آسفالت 1600 متر مربع استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/30
7840931 استعلام قیمت اجرای قیرپاشی و آسفالت روستای کلر شرح عملیات : قیر پاشی و آسفالت 2600 متر مربع استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/30
7840930 استعلام قیمت خرید و نصب چمن مصنوعی روستای قائدی شرح عملیات : خرید و نصب چمن مصنوعی 598 متر مربع استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/30
صفحه 1 از 88