مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5708810 استعلام ابزار لاپاراسکوپی 1401/06/28 1401/06/31
5708153 استعلام نگهدارنده پای تخت 1401/06/28 1401/06/30
5708063 استعلام دستگاه بلاد گاز 1401/06/28 1401/06/30
5626521 استعلام ست تک پیچ قلب 1401/06/06 1401/06/08
5625785 استعلام لیگاشور 1401/06/05 1401/06/09
5625772 استعلام الکتروشوک 1401/06/05 1401/06/08
5618077 استعلام واگذاری بخش دندانپزشکی درمانگاه 1401/06/02 1401/06/05
5617430 استعلام واگذاری بخش تاسیسات شبکه بهداشت و درمان به متراژ29372بااحتساب یک نفرنیرووبادرنظرگرفتن80ساعت اضافه کار 1401/06/02 1401/06/05
5603350 استعلام واگذاری بخش تاسیسات شبکه بهداشت برحسب متراژبرمنای هرمتر4037ریال 1401/05/30 1401/06/01
5602107 استعلام خرید خدمات خودرو سواری-5 خودرو-بیمارستان شهدای سلامت ملارد-2083 ساعت ماهیانه -24996 ساعت سالیانه-10 درصد ضمانتنامه بانکی - شرایط عمومی و اختصاصی پیوست 1401/05/30 1401/06/01
5602101 استعلام خرید خدمات خودرو سواری حداقل با 5 خودرو سواری -ماهیانه 2083 ساعت-سالیانه 24996 ساعت-10 درصد کل قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی جهت حسن انجام تعهد 1401/05/30 1401/06/01
5594079 استعلام یوپی اس 100K.V.Aسه فازطبق فایل پیوستی جهت دستگاه سی تی اسکن توشیبا 1401/05/26 1401/05/30
5573907 استعلام باتری قطعه مدل SB-600 کاربرد اره و دریل ارتوپدی 1401/05/21 1401/05/24
5573696 استعلام شیت سیستسکوپی 1401/05/21 1401/05/24
5573667 استعلام ست تکمیلی مغز واعصاب 1401/05/21 1401/05/24
5573656 استعلام ست ابزار هیستروسکوپ 1401/05/21 1401/05/24
5573646 استعلام تخت احیا نوزاد 1401/05/21 1401/05/24
5573614 استعلام ست لاپاراسکوپی 1401/05/21 1401/05/24
5573611 استعلام لنز یوروتروسکوپی 1401/05/21 1401/05/24
5573609 استعلام لنز لاپاراسکوپی 1401/05/21 1401/05/24
صفحه 1 از 213